GIMBUTIENĖ-ALSEIKAITĖ MARIJA BIRUTĖ [1921 01 23 Vilniuje – 1994 02 02 Los Angeles (JAV); 1994 05 08 perlaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse, paminklinio antkapio autorius – Vladas Vildžiūnas], archeologė, archeomitologijos pradininkė.

1931–1940 m. gyveno Kaune.

1931 08 31 iš Vilniaus su tėvais persikėlė į Kauną. 1938 m. baigusi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnaziją pradėjo studijas VDU Humanitariniame fakultete. 1938–1939 m. dalyvavo priešistorinių kapinynų kasinėjimo darbuose Kaune. Tai žymiausia pasaulyje lietuvių mokslininkė, tyrinėjusi priešistorinę Europos raidą.
1940 m. išvyko į Vilnių, vėliau – į Vokietiją, o 1949 m. pasiekė JAV.
M. Gimbutienė parašė 23 knygas. Lietuvių kalba išleistos: „Senoji Europa“ (1996), „Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene“ (1994), „Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai“ (2002), „Baltai priešistoriniais laikais: etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija“ (1985), „Laimos palytėta“ (2002).
1995 m. išleista Renatos Andrašiūnaitės-Strakšienės sudaryta bibliografinė rodyklė „Marija Gimbutienė: 1938–1995“ (Vilnius, 1995), o 2005 m. išleista knyga „Marija Gimbutienė... iš laiškų ir prisiminimų“ (Vilnius, 2005). Joje pateikiami M. Gimbutienės prisiminimai, jos ir vyro Jurgio Gimbuto laiškai, giminių, artimųjų, bičiulių atsiminimai.
1999 m. suvenyrinių vokų cikle „Iškiliausios tautos asmenybės“ buvo išleistas vokas, skirtas M. Gimbutienės atminimui (dail. Antanas Šakalys). 2006 m. serijoje „Išgarsėję lietuviai užsienyje“ meninį voką jos garbei sukūrė tas pats dailininkas.
2003 m. kanadiečių režisierė Donna Read sukūrė dokumentinį filmą „Signs out of time. The story of archeaeologist Marija Gimbutas“ (liet. „Ženklai už laiko ribų“).
2021-ieji LR Seimo ir UNESCO paskelbti Marijos Gimbutienės metais. 2021 01 22 serijoje „Garsūs pasaulio žmonės, kilę iš Lietuvos“ 100-osioms gimimo metinėms pažymėti išleistas pašto ženklas.

1993 01 27 Marijai Gimbutienei suteiktas VDU etnologijos garbės daktarės vardas.
Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/person/4-marija-gimbutiene/  [žiūrėta 2015 08 18]

1995 06 29 Kauno Jūros prospektas Petrašiūnuose pavadintas M. Gimbutienės vardu (Kauno m. mero 1994 06 29 potv. Nr. 461).

nuotrauka 1995 07 22 prie namo (A. Mickevičiaus g. 15) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1932–1940 m. gyveno archeologė, filosofijos mokslų daktarė, pasaulinės reikšmės mokslininkė, Kalifornijos universiteto profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktarė Marija Alseikaitė-Gimbutienė. Mirė 1994 m. Los Andžele“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1995 02 08 potvarkis Nr. 94).

2002 02 14 VDU Humanitarinių mokslų fakulteto auditorija (K. Donelaičio g. 52–211) pavadinta prof. Marijos Gimbutienės vardu, kurioje yra ir profesorės bareljefas (autorius – Vladas Žuklys).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kibirkštienė, Aldona. Marija Gimbutienė: „Man gyvybės vanduo buvo Lietuva...“. – Portr. // Kauno diena. – 1993, birž. 12, p. 1–2.
2. Kibirkštienė, Aldona. Universitetas švenčia. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, vas. 15, p. 4.
3. Kirkilaitė, Irena. Reto talento, darbštumo mokslininkei atminti. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, liep. 24, p. 3.
4. Plavičienė J. Įamžino Marijos Gimbutienės atminimą. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1995, liep. 25, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka