GUŽAS PETRAS [1892 10 15 Kreipšiuose (Kupiškio r.) – 1945 01 24 Rokiškyje], Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungos pirmininkas, pulkininkas leitenantas.

1919–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 01 06 Vilniaus komendantūra buvo sujungta su Kauno ir savanoris P. Gužas paskirtas šios komendantūros adjutantu. Jis darbavosi kuriant kariuomenės dalis ir palaikant tvarką Kaune. 1919 11 25 jam suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus ir buvo perkeltas į Kavalerijos divizijos štabą. Neatsitraukdamas nuo tarnybos baigė kooperatininkų kursus. 1925 m. gavo kapitono laipsnį, 1927 03 02 buvo perkeltas į Kariuomenės teismą kandidatu. 1928 m. baigė VDU Teisių fakultetą ir buvo paskirtas teismo vyr. kandidatu.
1930 m. pakeltas į pulkininkus-leitenantus ir pačiam prašant, išleistas į atsargą. Nuo 1931 m. aktyviai veikė būdamas Lietuvos kūrėjų savanorių sąjungos pirmininku. Visą tarpukario laikotarpį ši sąjunga atliko stabilizuojantį vaidmenį šalyje. 1931–1940 m. P. Gužas Kaune dirbo advokatu. Nuo 1933 m. vedė bylas Valstybės tribunole. Atsargos karininkų sąjungoje vadovavo Savanorių-kūrėjų sąjungai. Parašė studiją apie lemtingus Lietuvai 1939–1941 m., tačiau šis darbas nepasirodė, nes sovietinė valdžia rankraštį surado ir sunaikino.
Karo metais P. Gužas slapstėsi Suvalkijoje, Kaune, o 1944 m. gale atvyko pas šeimą į Rokiškį, kur netrukus mirė nuo širdies smūgio.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1921), Vytauto Didžiojo (1938) bei DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1936) ordinais, taip pat Šaulių žvaigždės ordino ir Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais (1939), Prancūzijos Garbės legiono 5-ojo laipsnio ordinu (1938).

nuotrauka 1992 10 15 minint 100-ąsias gimimo metines, sūnaus Leonardo rūpesčiu prie namo (K. Donelaičio g. 61) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1934-1940 m. gyveno Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungos pirmininkas, pulkininkas-leitenantas Petras Gužas“ (skulpt. Stasys Žirgulis; Kauno m. mero 1992 10 12 potv. Nr. 1866).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Aleksandravičius, Arnoldas. Žmogus, dukart iškėlęs trispalvę virš Gedimino pilies // Kauno laikas. – 1992, spalio 16, p. 1.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka