KRUKAUSKAS STASYS [1890 04 20 Vabalninke (Biržų apskr.) – 1976 09 20 Kaune; palaidotas Panemunės kapinėse], majoras.

1922–1976 m. gyveno Kaune (išskyrus 1941–1944 m., kai dirbo Biržuose).

1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas Kariuomenės tiekimo skyriaus raštvedžiu (karo valdininku). 1920 m. perkeltas į Kariuomenės intendantūrą. 1924 m. paskirtas Administracijos skyriaus viršininku. 1927 m. jam suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis, o 1927 08 01 pakeltas į kapitonus. 1928 m. kartu ir Intendantūros ūkio viršininkas. 1932 m. pakeltas į majorus. Kilus Vokietijos ir SSRS karui iš Raudonosios armijos pasitraukė. Nuo 1946 m. pab. dirbo Vyr. autotransporto valdybos Kauno kontoros vyr. buhalteriu, nuo 1957 m. lapkričio mėn. – Kauno autobusų parko kartotekininku, vėliau buhalteriu.
1926 m. apdovanotas II rūšies Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu, 1928 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

nuotrauka 2010 11 15 Šančiuose, ant namo (L. Ivinskio g. 50), dukros Elenos Pavalkienės iniciatyva atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1929–1976 m. gyveno Nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius majoras Stasys Krukauskas“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 05 28 įsak. Nr. A-1909).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Krukauskas Stasys : [1890 04 20–1976 09 20]. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos karžygiai / Kavaliauskas, Vilius. – Vilnius, 2011. – T. 3, p. 384–837.
2. Stasio Krukausko dukters Elenos Pavalkienės informacija.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka