RAČKUS ALEKSANDRAS [1893 06 07 Čekiškėje (Kauno r.) – 1965 10 09 Čikagoje (JAV)], gydytojas, numizmatas, kultūros veikėjas.

1905–1907 m., 1935–1940 m. gyveno Kaune.

1905–1907 m. mokėsi Kauno gimnazijoje. 1910 m. kartu su tėvu knygnešiu M. Račkum išvyko į JAV, ten gavo mediko išsilavinimą ir vertėsi gydytojo praktika. 1912 m. įstojo į Lietuvos vyčių organizaciją, buvo vienas „Vyčio“ žurnalo steigėjų, o 1915–1916 m. jį redagavo.
1917 m. Čikagoje įkūrė Numizmatikos ir istorijos draugiją bei Lietuvių istorijos muziejų su didžiausia pasaulyje lietuviškos numizmatikos kolekcija. 1935 m. surengė savo kolekcijos parodą Kaune. Po parodos visus eksponatus už simbolinę kainą įsigijo Lietuvos švietimo ministerija (šiuo metu jie saugomi nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje). 1936–1938 m. A. Račkus, tvarkydamas savo kolekciją, dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus istorijos skyriuje, vėliau vertėsi privačia praktika ir buvo JAV konsulato gydytojas. 1938 m. su kitais Kaune įsteigė Lietuvių-amerikiečių draugiją ir buvo jos valdybos narys.
Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „XX amžius“, „Kosmos“, „Naujoji Romuva“, „Trimitas“ ir kt. Lietuvių enciklopedijai rengė straipsnius istorijos, numizmatikos ir medicinos klausimais. Vienas pirmųjų ėmė rūpintis knygnešių atminimo įamžinimu, jų atsiminimų užrašymu. Vėliau tėvo ir sūnaus Račkų surinkta medžiaga buvo paskelbta P. Rusecko redaguotoje knygoje „Knygnešys“ (1928 m. ir 1930 m.)
Už nuopelnus Lietuvai M. Račkus buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935) ir Šaulių žvaigždės medaliu (1939).
1940 m. grįžo į Čikagą, kur įsteigė Lituanistikos muziejų. Nuo 1948 m. leido numizmatikos ir filatelijos žurnalą, rengė „Numizmatikos enciklopediją“. Dalis jo rankraštinio palikimo saugoma Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje.

1997 m. Romainiuose buvusi Pievų gatvė pavadinta A. Račkaus vardu (Kauno m. valdybos 1997 11 04 sprend. Nr. 810).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Račkaus g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 130–131.
2. Pakeistų Aukštųjų Kaniūkų ir Romainių gyvenviečių gatvių pavadinimų sąrašas // Kauno žinios, 1997, gruod. 31, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka