LOZORAITIS STASYS (jaunesn.) [1924 08 02 Berlyne – 1994 06 13 Vašingtone, palaidotas Putname (JAV); 1999 06 15 perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. 1999 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Juozas Šlivinskas; archit. Algis Mikėnas, Birutė ir Juozas Poniškaičiai], diplomatas, visuomenės veikėjas.

1932–1939 m. gyveno, 1992–1993 m. lankėsi Kaune.

1935–1939 m. mokėsi Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje Kaune.
1943–1991 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto, 1983–1991 m. Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Vašingtone. 1991 m. JAV, vėliau Italijoje ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas. 1992 m., po 53 metų, S. Lozoraitis VDU kvietimu aplankė Lietuvą. 1992 02 16 VDU 70-ies metų įkūrimo proga jam įteikti VDU garbės daktaro žymenys.
1993 m. S. Lozoraitis buvo vienas iš kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą. Kaune laimėjęs daugumos simpatijas, buvo vadinamas Lietuvos Vilties ir Garbės Prezidentu.
1995 m. sukurtas muzikinis kūrinys „Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis“ (komp. Osvaldas Balakauskas), skirtas atlikti mecosopranui, chorui ir kameriniam orkestrui. 1996 m. apie diplomatą sukurtas filmas „Vilties prezidentas“ (režisierius, scenarijaus autorius Vytautas V. Landsbergis). 1998 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas bendras 0,90 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė), skirtas Stasiui Lozoraičiui (1898–1983) ir Stasiui Lozoraičiui (1924–1994).
1999 m. (po mirties) apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu.
2003 m. Vytautas Landsbergis parašė „Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų“ (Vilnius, 2003). 2015 m. išleista knyga „Gyvenimas – Lietuva : Daniela ir Stasys Lozoraičiai“ (Vilnius).

1991 09 18 suteiktas VDU garbės daktaro vardas.

1994 09 22 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

1994 10 29 Kryžių kalnelyje, prie VI forto (Pramonės pr.), pastatytas medinis koplytstulpis: „Šis koplytstulpis teprimena lietuvių tautai Viešpaties siųstą prezidentą ambasadorių Stasį Lozoraitį“ (tautodail. Leonas Reveltas, Pranas Peleckis, archit. Birutė Poniškaitienė)

1994 m. Žaliakalnio mikrorajono Darželio gatvė pavadinta S. Lozoraičio vardu (Kauno m. mero 1994 06 30 potv. Nr 466). 1995 m. viena iš Garliavos gatvių pavadinta jo vardu.

nuotrauka 1995 02 16 prie namo (K. Donelaičiog. 58) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1935–1939 m. gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, okupacijos metais Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje Stasys Lozoraitis (mirė 1983 m. Romoje) ir jo sūnus Lietuvos ambasadorius Vašingtone ir Romoje, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Stasys Lozoraitis (mirė 1994 m. Vašingtone)“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1994 11 24 potv. Nr. 788).

nuotrauka 1996 09 08 Vienybės a. skverelyje (K. Donelaičio g. 58, prie VDU rektorato) pastatytas paminklas S. Lozoraičiui (skulpt. Juozas Šlivinskas; archit. Algis Mikėnas, Birutė ir Juozas Poniškaičiai).

1998 m. Lietuvos žurnalistų draugija įsteigė Stasio Lozoraičio publicistikos premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

1998 m. Kauno 12-ajai vidurinei mokyklai (A. Stulginskio g. 61) suteiktas S. Lozoraičio vardas (Kauno m. valdybos 1998 11 17 sprend. Nr. 1105). 1999 m. mokyklos muziejuje įkurta S. Lozoraičio memorialinė ekspozicija. 2007 m. skulpt. Juozo Šlivinsko iniciatyva mokykloje atidengtas Stasio Lozoraičio bareljefas su atminimo lenta. 2017 m. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro (KMS tarybos sprend. 2017 03 28 Nr. T-174, 2017 05 23 Nr. T-315).

2000 04 28 buvusiuose Ministrų rūmuose, kur anksčiau buvo Stasio Lozoraičio vyresniojo (1898–1983) darbo kabinetas (dabar VDU rektoratas, K. Donelaičio g. 58) atidarytas Stasio vyresniojo ir Stasio jaunesniojo Lozoraičių muziejus.
2010 02 11 dalis ekspozicijos perkelta į I aukšte esančią VDU istorijos menę, likusi – į fondus.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Abelkis, Pranas. Paminklas Stasiui Lozoraičiui Vilties skverelyje // Savivaldybės žinios. – 1996, rugs. 13, p. 1.
2. Garbaravičienė, Birutė; Jokūbaitis, Stasys; Vaitiekūnaitė, Ramutė. Vilties prezidento atminimui. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, spal. 31, p. 1–2.
3. Istorija, besibeldžianti į nūdieną. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, vas. 17, p. 1, 2.
4. Jonušaitė, Neringa . Atminties koplytstulpis Kauno vilties ir garbės Prezidentui. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1994, spal. 31, p. 1–2.
5. Marcinkevičienė, Danute. 12-ajai vidurinei mokyklai suteiktas garbingas Stasio Lozoraičio vardas // Kauno žinios. – 1998, lapkr. 20, p. 2
6. Savičiūnaitė, Vida. Kaune įkurtas Lozoraičių muziejus. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, bal. 29, p. 2.
7. Stankevičiūtė, Rūta. Lozoraičių muziejus: klaustukai ir abejonės. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, vas. 9, p. 1, 2–3.
8. Tomkūnas, Mantas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugs. 3, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka