STAŠAITIS ANTANAS [1897 08 20 Kėdainiuose – 1948 03 11 Velsko lageryje (Rusija)], aviacijos majoras, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas.

1919–1944 m. gyveno Kaune.

1919 m grįžęs iš Rusijos savanoriu įstojo į ką tik susikūrusią Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas į Inžinerijos bataliono aviacijos skyrių. 1919 m. kovo mėn. tapo Kauno aviacijos mokyklos mokiniu, o spalio 21 d. atliko pirmąjį skrydį. Baigus mokyklą jam suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis; 1920 m. – karo lakūno vardas. Dalyvavo oro kovose su Lenkijos kariuomene. Trečiasis iš Karo aviacijos mokyklos mokinių gavo karo lakūno kvalifikaciją. 1922 07 04 baigė aukštojo pilotažo kursus.
1923 m. įkūrus 3-iąją oro eskadrilę, buvo paskirtas jos vadu. 1928 m. pakeltas į kapitonus. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo aukštuosius karininkų kursus. 1932 m. jam suteiktas majoro laipsnis. Kartu su A. Gustaičiu ir kitais kūrė Lietuvos aviaciją. Atliko 1560 skrydžių.
1934 m. išėjęs į atsargą dirbo „Lietūkyje“. 1940 m. buvo firmos „Anglo-Lithuania“ atstovas Lietuvoje. 1941 m. birželio mėn. dalyvavo sukilime prieš sovietų valdžią ir buvo Fredos sukilėlių būrio vadas, organizavo aviacijos dirbtuvių apsaugą. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1929), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1932).
1944 m. spalio 3 d. sovietų kontržvalgybos „Smerš“ suimtas Kėdainiuose ir nuteistas 10 m. kalėti ir 5 m. tremties.

nuotrauka 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta: „Av. Mjr. Antanas Stašaitis, 1897 VIII 16–1948 III 18, karo lakūnas, savanoris kūrėjas. 3-čios oro eskadrilės vadas, žuvęs sovietiniame lageryje Archangelsko srityje. Kapas nežinomas“ (archit. Algimantas Mikėnas).

nuotrauka 2009 08 24 Aleksote ant giminėms priklausančio namo (Lakūnų pl. 55) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1926–1944 m. gyveno kariuomenės savanoris, karo aviacijos majoras, 1941 m. birželio 23 d. sukilimo dalyvis Antanas Stašaitis. Žuvo 1948 m. Archangelsko srities lageryje“ (skulpt. Juozas Šlivinskas, archit. Kęstutis Linkus).
Prieiga per internetą: http://www.plienosparnai.lt/page.php?175  [žiūrėta 2010 08 18]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengta atminimo lenta. – Iliustr. // 15 min. – 2009, rugpj. 26, p. 4.
2. Milkova, Vaida. Atidengta atminimo lenta lakūnui A. Stašaičiui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, rugpj. 25.
3. Stašaitis Antanas. – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. – Vilnius, 2007. – T. 7, p. 175.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka