DAMIJONAITYTĖ-STROLIENĖ BIRUTĖ OTILIJA [1906 12 13 Zaviercėje (Petrakovo gub., Lenkija) – 1997 06 29 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse], pianistė, žymi pedagogė muzikologė.

1919–1997 m. gyveno Kaune.

Tėvas – mokytojas, daugelio pradžios mokyklos ir gimnazijos vadovėlių autorius. Dirbo Zaviercės miestelyje, Lenkijoje. Į Lietuvą kartu su tėvais Damijonaitytė-Strolienė sugrįžo tik atkūrus nepriklausomybę. Kaune baigė „Aušros“ gimnaziją, įstojo į Kauno universiteto Teisės fakultetą, vėliau į Valstybinę muzikos mokyklą, kuri vėliau tapo Kauno valstybine konservatorija.
1933 m. Konservatorijoje baigusi profesoriaus Vladimiro Ružicko fortepijono klasę, pradėjo dėstyti privačiai. 1941–1944 m. dirbo fortepijono muzikos mokytoja Meno reikalų valdybos Kauno muzikos kursuose. 1944 m. buvo pakviesta į Konservatoriją dėstyti privalomąjį fortepijono kursą, kur dirbo iki 1949 m., kol Konservatorija persikėlė į Vilnių. Tais pačiais metais pradėjo dėstyti specialųjį fortepijono kursą J. Gruodžio muzikos mokykloje (iki 1970 m.). 1969–1986 m. dirbo J. Naujalio muzikos gimnazijoje, dėstė specialųjį fortepijono kursą, 1950–1985 m. vadovavo Fortepijono skyriui.
Per 45-erius pedagoginio darbo metus muzikologė išugdė didelį būrį mokinių. Daugelis jų šiandien žinomi menininkai, pianistai arba pedagogai: Saulius Sondeckis, Balys Vaitkus, Julius Andrejevas, Albinas Petrauskas, Ilona Šiugždinytė, Ligija Rinkevičienė ir kt.

nuotrauka 1999 09 01 prie namo (A. Mickevičiaus g. 16) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name gyveno profesorius keramikas Liudvikas Strolis 1905–1996. Pedagogė muzikologė Birutė Otilija Damijonaitytė-Strolienė 1906–1997. Pedagogas kalbininkas Juozas Damijonaitis 1871–1926“ (skulpt. Leonas Žuklys).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Anilionytė, Jūratė. Atidengta memorialinė lenta. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, rugs. 7, p. 9.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. „Nuoširdžiai kviečiame...“ // Kauno diena. – 1999, rugpj. 30, p. 4.
4. Šeima, skleidusi šviesą. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, rugs. 2, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka