ŠTARAS IPOLITAS [1905 02 23 Noreikiuose (Panevėžio r.) – 1966 12 17 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], agronomas-selekcininkas.

[1926–1927 m.], 1932–1936 m., 1939–1966 m. gyveno Kaune.

Mokėsi Paberžės pradinėje mokykloje, 1926 m. baigė Kėdainių gimnaziją. Norėdamas tapti gydytoju, įstojo į KU, tačiau pritrūkęs pinigų studijas nutraukė. 1928 m. įstojo į Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, kurią 1932 m. pabaigęs, 1935–1936 m. dirbo smulkiųjų žemės ūkio šakų instruktoriumi Žemės ūkio rūmuose Kaune. 1936 m. buvo paskirtas mokytoju į žemės ūkio mokyklą Klaipėdos krašte.
1939 m. vokiečiams užėmus Klaipėdą, grįžo į Kauną ir iki 1948 m. dirbo Fredos aukštesniojoje sodininkystės ir daržininkystės mokykloje. Nuo 1947 m. dėstė LŽŪA Agronomijos fakultete. 1948–1951 m. dirbo Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumo direktoriaus pavaduotoju bei dėstytoju. Sodo augalų selekcijos darbus pradėjo 1940 m. savo sode Birutėje (Sodininkų g. 9/2) ir tęsė Vytėnuose. Augino hibridinius sėjinukus, išvedė naujas kriaušių, obelų veisles: „Birutės pepinas“, „Vytėnų vasarinis“, „Noris“, „Auksis“, „Kaunis“; braškių – „Vaiva“, „Vytė“, „Svaja“ ir kt.; juodųjų serbentų – „Derliai“, „Juodžiai“, „Vytėnai“; vyšnių – „Kauno rožinė“.
1951–1955 m. buvo Lietuvos žemdirbystės instituto Vytėnų bandymų stoties asistentas; 1951–1955 m.– direktoriaus pavaduotojas, 1955–1964 m. – mokslinis bendradarbis. 1962 m. tapo Žemės ūkio mokslų kandidatu. 1965 m. buvo paskirtas Sodo augalų selekcijos skyriaus vedėju. Jo išvestos veislės gerai žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
I. Štaras rašė straipsnius leidiniams: „Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto mokslo darbai“, „Naujoji sodyba“, „Mūsų sodai“ ir kt. Už nuveiktus darbus 1965 m. jam suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis ir nusipelniusio agronomo garbės vardas. Su V. Venskutoniu parengė veikalą „Sodininkystė“ (1956, 1959).

1969 m. Vytėnų stotyje selekcininko garbei J. Štaro su kitais išvesta obelų veislė pavadinta „Štaris“; 1975 m. naujai išvesta slyvų veislė – „Štaro vengrinė“.

1998 m. Sargėnuose jo vardu pavadinta gatvė (Kauno miesto valdybos 1998 07 07 sprend. Nr. 689).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Lukoševičius, Algirdas. Ipolitas Štaras – mūsų pasididžiavimas. – Portr. // Mūsų sodai. – 1995, Nr. 2, p. 5.
2. Štaro g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 158–159.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka