MAŠIOTAS PRANAS [1863 12 19 Pūstelninkuose (Vilkaviškio r.) – 1940 09 14 Kaune; palaikai buvo palaidoti Kauno miesto kapinėse, vėliau perkelti į Petrašiūnų kapines], prozininkas, vertėjas, pedagogas.

1919–1924, 1929–1940 m. gyveno Kaune

1919 m. grįžo iš Rusijos į Lietuvą. 1919–1923 m. dirbo Lietuvos švietimo viceministru. Be to, dirbo Knygų leidimo ir terminologijos komisijoje. 1924–1929 m. – Klaipėdos gimnazijos direktoriumi. 1929 m. išėjo į pensiją, atsidėjo literatūriniam darbui.
Visas P. Mašioto gyvenimas buvo pašvęstas savo tautos kultūriniam atgimimui, tautinės mokyklos kūrimui. Jis pelnytai laikomas lietuvių vaikų literatūros tėvu. Rūpindamasis jaunosios kartos ugdymu, P. Mašiotas parašė mokslo populiarinimo knygų („Apie žemės vidurius“, „Pasakos – nepasakos“, „Mokslo pasakos“, „Kaip žmogus žemėje įsigalėjo“ ir kt.), sukūrė pasakų „Mano dovanėlė“, „Kiškiai“, „Senio pasakos“, „Augalų pasakos“ ir kt.), grožinių ir dokumentinių apysakų („Ir aš mažas buvau”, „Nepaprastos atostogos”, „Gimnaziją atsiminus”, „Kai knygas draudė“ ir kt.), parengė vadovėlių, mokymo priemonių, paskelbė straipsnių, išvertė užsienio rašytojų knygų (J. Swift’o „Guliverio kelionės“, D. Defoe „Robinzonas Kruzas“, H. Wels’o „Pirmieji žmonės mėnulyje“ ir kt.). Pasirašinėdamas ir savo pavarde ir slapyvardžiais bendradarbiavo spaudoje. Rašė pedagogikos, istorijos, mokyklų organizavimo, metodikos, liaudies švietimo, kalbos, kultūros, terminijos kūrimo ir norminimo, etnografijos, visuomeninio gyvenimo klausimais. 1928 m. P. Mašiotas apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio, 1933 m. – 1-ojo laipsnio ordinais. 1933 m. išrinktas Lietuvos rašytojų draugijos garbės nariu.
Serijoje „Prano Mašioto knygynėlis“ 1969–1983 m. išleistos 37 knygos.
1982 m. išleista dukters Marijos Urbšienės-Mašiotaitės atsiminimų knyga apie tėvą „Prie žibalinės lempos“ (Vilnius, 1982, 1996). 1990 m. parengta Albino Degučio „Prano Mašioto bibliografija“ (Vilnius, 1990). 2013 m. išleista knyga „Prano Mašioto šviesa“ (Vilnius), skirta 150-osioms rašytojo gimimo metinėms.
2013 03 09 serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 2 Lt nominalo vertės pašto ženklas ir pirmosios dienos vokas, skirtas 150-osioms P. Mašioto gimimo metinėms (dail. Aušrelė Ratkevičienė).

1923 12 17 LU Matematikos-gamtos fakulteto siūlymu jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis.
1999 11 17 pripažintas KTU garbės daktaru.

1934 m. viena iš Kauno gatvių pavadinta P. Mašioto vardu (Kauno m. Tarybos 1934 06 07 nut. Nr. 726). 1993 m. nauja Aleksoto gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. mero 1993 06 18 potv. Nr 615). 1992 m. Kačerginės (Kauno r.) gatvė pavadinta jo vardu.

nuotrauka 1980 m. Kačerginėje (Kauno r.) ant namo (J. Janonio g. 38), kuriame keletą metų rašytojas atostogavo, atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1938–1940 m. gyveno rašytojas Pranas Mašiotas“.
2004 m. Mašiotynėje (parkelyje prie namo) įkurtas Prano Mašioto pasakų parkas.

nuotrauka 1986 m. prie namo (K. Donelaičio g. 4) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1929–1940 m. gyveno rašytojas, pedagogas Pranas Mašiotas“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p.) Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis.

1996 m. Kauno 7-ajai pradinei mokyklai (Rasytės g. 1), suteiktas Prano Mašioto vardas.

2002 m. savo veiklą pradėjo Prano ir Jono Mašiotų atminimo puoselėtojų draugija Kačerginėje.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dovana iš Čikagos. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, rugpj. 3, p. 14.
2. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. P. Mašioto g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 105–106.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka