ŠIMKUS JONAS [1873 04 25 Sūrupyje (Telšių r.) – 1944 06 04 Maironiškiuose (Kauno m.); palaidotas Kauno senosiose kapinėse, vėliau kapas perkeltas į Petrašiūnų kapines], chemikas, ekonomistas, ministras, rektorius, profesorius.

1918–1944 m. gyveno Kaune.

1918 m. pab. grįžo į Lietuvą. 1918 12 26–1919 03 12 buvo II ministrų kabineto ir 1919 04 12–1919 10 07 IV ministrų kabineto prekybos ir pramonės ministras, o 1921 04 11–1922 02 02 – VI ministrų kabineto krašto apsaugos ministras.
1922 02 13 Lietuvos vyriausybės paskirtas universiteto ordinariniu profesoriumi ir pirmuoju Lietuvos universiteto rektoriumi (iki 1923 09 01). 1922–1940 m. buvo Organinės chemijos technologijos katedros vedėjas, dėstytojas, pasižymėjo moksline ir organizacine veikla. Profesorius buvo vienas pirmųjų Lietuvos mokslininkų ir pedagogų, kurie gilinosi į vadybą ir administravimą.
1924 m. J. Šimkus buvo Lietuvių-latvių draugijos pirmininkas, 1926–1940 m. – Norvegijos garbės konsulas, 1931 m. – vienas Lietuvos psichotechnikos ir profesinės orientacijos, Mokslinės vadybos bei kt. draugijų steigėjas, vienas lietuvių verslininkų sąjūdžio pradininkų.
Parašė: „Cheminė technologija, I d., Kuras ir vanduo“ (1923), „Chemijos karas“ (Kaunas, 1928), „Psichotechnika ir jos reikšmė darbo tvarkymui = La science psychotechnique et son importance dans l'organisation scientifique du travail“ (Kaunas, 1928), „Priešdujinė apsauga“ (1928), „Privatinis ūkio mokslas“ (Kaunas, 1931), „Kaučukas“ (Kaunas, 1933), daug rašė cheminės technologijos, psichotechnikos, verslo, ekologijos ir kt. klausimais „Technikoje“, „Lietuvos ūkyje“, „Kosmos“, „Logos“ ir kt.

1989 02 15 Antano Sniečkaus politechnikos instituto Organinės technologijos katedroje (dab. KTU Cheminės technologijos fakultetas, Radvilėnų pl. 19) atidengtas Jonui Šimkui skirtas bareljefas (skulpt. Vladas Žuklys).

1998 m. KTU Organinės technologijos katedros Polimerų chemijos laboratorija pavadinta prof. J. Šimkaus vardu.

nuotrauka 2003 04 25, minint profesoriaus 130-ąsias gimimo metines, VDU (K. Donelaičio g. 52, 422 a., IV a.) buvo atidaryta jo vardo auditorija.

nuotrauka 2013 05 16 ant namo (Nepriklausomybės a. 7) atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Šiame pastate 1933–1940 m. veikė Norvegijos Karalystės konsulatas, kuriam vadovavo prof. Jonas Šimkus (1873–1944), pirmasis Lietuvos universiteto Kaune rektorius, Lietuvos Respublikos prekybos ir pramonės ministras“ (skulpt. Jonas Venckūnas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 02 08 įsak. Nr. A-465).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Bačiulis, Jonas. Pirmajam rektoriui atminti // Kauno tiesa. – 1989, kovo 17, p. 7.
2. Gražulevičius, J. V. Pirmasis Lietuvos universiteto rektorius // Kauno diena. – 1998, bal. 21, p. 32.
3. Jokubauskienė, Živilė. Pirmojo rektoriaus auditorija // Darbai ir dienos. – 2003. – [T.] 34, p. 350–351.
4. Marcinkevičienė, Danutė. Atminimo lenta prie buvusio Norvegijos konsulato // XXI amžius. – 2013, geg. 31, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2.
5. Pabedinskas, Tomas. Jono Šimkaus gimimo metinės. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2003, geg. 3, p. 3.
6. Paminėtos prof. Jono Šimkaus gimimo metinės. – Iliustr. // Universitas Vytauti Magni. – 2003, Nr. 4, gegužė–birželis (Nr. 4), p. 17.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka