LOZORAITIS STASYS (vyresn.) [1898 09 05 Kaune – 1983 12 24 Romoje (Italija); 1998 11 10 perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], diplomatas.

[1912–1914], 1919–1923, 1932–1939 m. gyveno Kaune.

Kaune baigė keturias gimnazijos klases. 1919–1923 m. buvo Ministrų kabineto kanceliarijos viršininkas, reikalų vedėjas, 1932 m. – Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius.
1934–1938 m. – Užsienio reikalų ministras, turėjo autoritetą tarp Tautų Sąjungos vadovų ir politikų.
Nuo 1939 m. – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. S. Lozoraitis Lietuvos labui dirbo Romoje daugiau kaip 44 metus, turėjo pasaulinį diplomato autoritetą. 1935 m. buvo išrinktas Paryžiaus tarptautinės diplomatinės akademijos nariu.
1998 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas bendras 0,90 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė), skirtas Stasiui Lozoraičiui (1898–1983) ir jo sūnui Stasiui Lozoraičiui (1924–1994).
1999 m. apie vyresnįjį Lozoraitį sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos diplomatijos šefas“ (rež. ir scenarijaus autorius Vytautas Žalys ir Juozas Sabolius). 2012 m. išleista Astos Petraitytės-Briedienės knyga „Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940–1983)“. 2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Stasys Lozoraitis“ (rež. Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė).

nuotrauka 1995 02 16 prie namo (K. Donelaičio g. 58) atidengta memorialinė lenta su dviem bareljefais: „Šiame name 1935–1939 m. gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, okupacijos metais Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje Stasys Lozoraitis (mirė 1983 m. Romoje) ir jo sūnus Lietuvos ambasadorius Vašingtone ir Romoje, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Stasys Lozoraitis (mirė 1994 m. Vašingtone)“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1994 11 24 potv. Nr. 788).

2000 04 28 anksčiau buvusiuose Ministrų rūmuose Stasio Lozoraičio vyresniojo (1898–1983) darbo kabinete (dabar VDU rektoratas, K. Donelaičio g. 58) atidarytas Lozoraičių memorialinis muziejus.
2010 02 11
dalis ekspozicijos perkelta į I aukšte esančią VDU istorijos menę, likusi – į fondus.

2016 02 15 įkurta S. Lozoraičio senjorų akademija (SLSA).
Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akademijoje-senjoru-mokslo-metu-pradzia-773699  [žiūrėta 2017 02 28]

nuotrauka 2017 m. miesto centre ant namo (V. Putvinskio g. 12) įrengta grupinė memorialinė lenta: „Šiame name yra gyvenę pirmosios Lietuvos respublikos valstybės ir mokslo veikėjai: prof. Zigmas Žemaitis, Stasys Lozoraitis (vyresnysis), prof. Juozas Tonkūnas, Antanas Tumėnas, Magdalena Avietėnaitė“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dailidaitė, Daiva. Apie Lietuvos diplomatą. – Portr. // Dienovidis. – 1999, Nr. 6, p. 19.
2. Istorija, besibeldžianti į nūdieną. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, vas. 17, p. 1, 2.
3. Mikalčiūtė, Raimonda. Universiteto istorijos menė: žengtas tik pirmasis žingsnis. – Iliustr. // 15 min. – 2010 vas. 12, p. 3.
4. Savičiūnaitė, Vida. Kaune įkurtas Lozoraičių muziejus. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, bal. 29, p. 2.
5. Skučaitė, Virginija. Akademijoje – senjorų mokslo metų pradžia. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, rugs. 30, p. 3.
6. Stasys Lozoraitis /1898–1983/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 200–201.
7. Stankevičiūtė, Rūta. Lozoraičių muziejus: klaustukai ir abejonės. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, vas. 9, p. 1, 2–3.
8. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka