AKELAITIS JUOZAS ANTANAS [1880 03 25 Paežerėliuose (Marijampolės apskr.) – 1949 07 29 Manzurkoje (Irkutsko sr.); perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], knygnešys, visuomenės veikėjas.

1945–1949 m. gyveno Kaune.

Kilęs iš didelės Suvalkijos ūkininko šeimos, susipažinęs su knygnešiais, įsitraukė į jų veiklą. Buvo draugijų „Artojas“, „Šviesa“, „Varpas“ narys, bendradarbiavo laikraštyje „Ūkininkas“ ir kt., 1926 10 01–1927 04 12 – III Seimo narys. Ne kartą suimtas, kalintas ir ištremtas.
Nuo 1945 m. pavasario slapstėsi pas giminaičius Kaune (Kapsų g.). 1949 03 25 su šeima ištremtas į Sibirą, kur po keturių mėnesių mirė.
1990 08 18 palaikai iškilmingai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse. 1993 05 07 atidengtas antkapinis paminklas su metaliniu kryžiumi (skulpt. Sigitas Straigys), kuriame iškalti žodžiai iš poeto tremtinio Jono Graičiūno knygnešiui skirtos baladės „Sūduvis Akelaitis“.

nuotrauka 1940 m. vasarą Karo muziejaus sodelyje pastatyta Knygnešių sienelė (aut. Karolis Reisonas), kurioje pirmuoju įrašytas ūkininkas Juozas Akelaitis. 1950 m. nugriauta. 1997 06 07 atidengta atstatyta sienelė (aut. Liucijus Albertas Dringelis).

1991 m. buvusi K. Kalinausko gatvė Žemuosiuose Šančiuose pervadinta į J. ir M. Akelaičių g. (Kauno miesto valdybos 1991 09 17 sprend. Nr. 229-v).

1991 06 08 Paežerėliuose (Marijampolės apskr.), J. Akelaičio gimtojo namo, kurio rūsyje jis slėpė draudžiamą literatūrą, vietoje atidengtas koplytstulpis knygnešio atminimui (skulpt. Kęstutis Balčiūnas).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Blaževičius, Kazimieras. Tremtys buvo jo lemtis. – Portr. // XXI amžius. – 1999, geg. 7, p. 9.
2. J. ir M. Akelaičių g. : Šančių mikrorajonas (III), Žemieji Šančiai (3). – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas : Aesti, 2001. – P. 16–18.
3. Juozas Akelaitis : [knygnešys]. – Portr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Šimtas knygnešių / Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos knygnešio draugija. – Vilnius : [Lietuvos kultūros fondas], 1998. – P. 21.
4. Kauno miesto gatvių sąrašas [Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-587 redakcija].
5. Kauno Miesto... // Tarybų Lietuva. – 1946, gruod. 18, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka