MATJOŠAITIS-ESMAITIS STASYS [1877 11 15 Padrečiuose (Prienų r.) – 1949 02 06 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, vadovėlių autorius.

1907–1908 m., 1933–1949 m. (išskyrus 1940–1945 m., praleistus Kaišiadorių r.) gyveno Kaune.

1897 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją atvažiavo į Kauno gubernijos mokyklų direkciją ieškoti darbo. Nebuvo priimtas dėl tikėjimo. Vėliau mokytojavo Lenkijoje, Ukmergės r., o 1907–1908 m. – Kaune, Šančių „Saulės“ draugijos dviklasėje mokykloje, kurią, suaukoję pinigus, pastatė Šančių lietuviai. Dėstė J. Vokietaičio suorganizuotuose mokytojų rengimo kursuose, subūrė jaunimo chorą. Rūpinosi, kad būtų kuo daugiau mokyklų, kuriose dėstoma lietuvių kalba, rašė straipsnius leidiniams „Lietuvos ūkininkas“ bei „Vilniaus žinios“.
Nesutikdamas su klerikaliniais vadovais persikėlė Vilnių. Vėliau dirbo Rygoje, Šiupyliuose (Šiaulių r.) įsteigė mokyklą. Prasidėjus karui, tarnavo Rusijos kariuomenėje. Grįžęs skleidė lietuvybę lenkų okupuotame Vilniaus krašte.
1933 m. persikėlė į Kauną. Čia „Spaudos fondo“ bendrovė išleido 4 paskutiniąsias jo parengto lietuviškojo elementoriaus „Sakalėlis“ (1935–1937) dalis. Anglininkuose (Kruonio apyl.) nusipirko ūkelį, kur vasarą su šeima ūkininkavo, išgyveno okupaciją, padėjo belaisviams, slėpė žydus. Pasibaigus karui grįžo į Kauną. 1946–1948 m. dirbo Pedagoginės literatūros leidyklos redaktoriumi. Svarbiausias jo darbas – 8 pradžiamokslio „Sakalėlis“ dalys (1921–1939), kurio 1-oji dalis buvo išleista 32 kartus, o kitos susilaukė daugiau nei 20 leidimų. Išleistas piešinių rinkinėlis piešimo pradžiai „Veidrodėlis“ (1921), „Plunksnelės rūpestėliai“ (1925), „Pedagogijos istorija“ (1930), „Gyvoji gamta ir žmogaus kūnas (1946), „Negyvoji gamta: vadovėlis 4 pradinės mokyklos skyriui (1946), „Geografija“ (1946), grožinės literatūros kūriniai bei vertimai.

nuotrauka 1990 11 16, minint Lietuvos mokyklos 600 m. jubiliejų, miesto centre ant namo (K. Donelaičio g. 9) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1932–1949 m. gyveno pedagogas, vadovėlių autorius Stasys Matjošaitis-Esmaitis“ (skulpt. Vladas Žuklys; Kauno LDT VK 1986 06 13 potv. Nr. 237 p.). Lenta nuimta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 145.
3. Pagarba mokyklos veteranui // Kauno tiesa. – 1990, lapkr. 21, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka