ALEKSA KONRADAS JUOZAS [1881 02 19 Kumetiškiuose (Kalvarijos apskr.) – 1956 11 06 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse], veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas.

1938–1941 m., 1944–1956 m. gyveno Kaune.

1903 m. baigė Varšuvos veterinarijos institutą. 1938 m. buvo vienas iš Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) steigėjų, 1944–1956 m. – LVA Specialiosios zootechnikos katedros vedėjas, profesorius, 1944 –1946 m. – prorektorius. Sovietmečiu studentams slaptai skaitydavo uždraustą genetikos mokslo kursą. Dėl genetikos, privatinės nuosavybės, Vakarų mokslininkų pripažinimo buvo sovietų valdžios kritikuojamas ir persekiojamas. Rašė straipsnius leidiniams: „Veterinarija ir zootechnika“, „Dirva“, „Kultūra“, „Talka“, „Žemės ūkis“ ir kt.
Pirmasis Lietuvoje tyrė Veršvų, Kapitoniškių kapinynuose žirgų griaučių liekanas, nustatė jų amžių, lytį, ūgį.
Svarbiausi mokslo darbai: „Trumpa naminių gyvulių fiziologija“ (1924), „Naminių gyvulių anatomija“ (1928), „Paveldėjimas gyvulininkystėje“ (1928), „Gyvulių anatomijos ir fiziologijos pagrindai“ (1930), „Naminių gyvulių veisimas“ (1954).
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.

1941 m. Konradui Juozui Aleksai suteiktas Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaro vardas.

nuotrauka 1986 m. ant namo (Savanorių pr. 177) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1938–1956 m. gyveno veterinarijos daktaras, profesorius Konradas Aleksa“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 sprend. Nr. 33). 2017 12 08 pakabinta nauja lenta.

1990 12 28 Vilijampolės mikrorajono gatvė pavadinta J. ir K. Aleksų vardu (Kauno m. mero 1990 12 28 potv. Nr. 897).

2011 11 18 LSMU Veterinarijos akademijos 4-uosiuose rūmuose (Tilžės g. 18) 2-ajai auditorijai suteiktas Konrado Juozo Aleksos vardas.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Aleksa, Valentinas. Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaras. – Portr. // Žemės ūkis. – 2006, Nr. 3, p. 11.
2. J. ir K. Aleksų g. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 19.
3. Karaliūnas, Valentinas. Pagerbs profesorių K. J. Aleksą. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – 2011, lapkr. 18, p. 4.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Valentino Aleksos informacija.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka