GEDMANTAS ANTANAS [1900 04 06 Girkantiškėje (Telšių apskr.) – 1941 06 26 Polocko r. (Baltarusija)], Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvos Šaulių sąjungos štabo adjutantas.

1919–1941 m. gyveno Kaune.

1919 08 09 pasiųstas į Karo mokyklą, bet dėl sveikatos būklės nepriimtas, paskirtas raštininku Tiekimo viršininko kanceliarijoje. 1919 12 19 išlaikė karo valdininko egzaminus, paskirtas jaunuoju raštvedžiu. 1920 04 12 pakeltas į karo valdininkus. 1921 09 21 perkeltas į Šaulių sąjungos štabą. 1926 01 01 paskirtas štabo raštvedžiu-adjutantu, ėjo šias pareigas iki Lietuvos okupacijos. 1926 m. baigė administracijos karininkų kursus ir 1927 02 16 pakeltas į administracijos vyr. leitenantus. 1929 m. baigęs Valstybės teatro Vaidybos mokyklą, atnaujino Šaulių sąjungos teatro veiklą (įkurtas 1922 m. Kaune, Liaudies namų patalpose). 1929 11 23 pakeltas į kapitonus. 1933 m. įgijo gimnazijos brandos atestatą ir įstojo į VDU Teisių fakultetą. 1939 m. baigė administracijos karininkų kursus (III laid.) prie Kariuomenės intendantūros. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 09 12 paskirtas į Raudonosios armijos 29 Šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos ryšių batalioną, o 1940 09 17 – Vilniaus pėstininkų karo mokyklos mitybos tiekimu viršininku. 1940 12 31 paleistas į atsargą. Dirbo mokytoju Vilijampolės rusų mokykloje.
Apdovanotas: 1928 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1929 m. – Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu, 1931 m. – Šaulių žvaigždės ordinu, 1932 m. – DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu, 1939 m. – Šaulių žvaigždės ordino medaliu.
1941 05 17 suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 06 23 išvežtas Minsko kryptimi ir 1941 06 26 sušaudytas netoli Bigosovo stoties, Polocko r., Baltarusijoje.

nuotrauka 2014 12 22 ant namo Žaliakalnyje (Aukštaičių g. 44) atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1928–1941 m. gyveno Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvos šaulių sąjungos štabo adjutantas Antanas Gedmantas (1900–1941), sovietų sušaudytas Baltarusijoje“ (archit. Jonas Lukšė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 12 11 įsak. Nr. A-3470). 2010 m. namas buvo įrašytas į kultūros vertybių registrą.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengs penkias atminimo lentas. – Iliustr. – BNS inf. // Kauno diena. – 2014, saus. 13, p. 23.
2. Giniuvienė, Dalia. Įamžinti – ne tik po mirties? // Laikinoji sostinė. – 2015, saus. 24, p. 1, 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka