BUDRYS DZIDAS [1903 05 12 Paskynuose (Jurbarko r.) – 1971 05 15 Vilnius], ekonomistas, profesorius, MA narys.

1922–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1922 m. rudenį atvykęs į Kauną dirbo raštininku Geležinkelių valdyboje. Per metus pasiruošė iš dviejų paskutinių gimnazijos klasių kurso ir kitą pavasarį eksternu išlaikė brandos egzaminus. Tų pat metų rudenį Dz. Budrys įstojo į LU Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių, kurį 1927 m. baigė. 1926–1929 m. dėstė Kauno aukštesniojoje komercijos mokykloje ir „Aušros“ gimnazijoje. 1928–1935 m. dirbdamas Lietuvos banko Informacijos skyriuje ruošė užsienio ir Lietuvos ekonomikos apžvalgas Lietuvos banko biuleteniui. 1932–1940 m. dėstė VDU. Bendradarbiavo su „Lietuviškos enciklopedijos“ redakcija, rašė straipsnius „Žiežirbai“, „Aušrinei“, „Lietuvos žinioms“, „Kultūrai“ ir kt.
Didvyrių kaime (Kauno r.) esančiame Lomankos miško pakraštyje 1937 m. ekonomikos profesorius nusipirko sodybą, o jo sūnus rašytojas Rimantas Budrys čia įkūrė dendrologinį parką, kuriame auga apie 110 rūšių medžių ir krūmų. 1938 m. Dz. Budrys apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją "Trumpalaikio žemės ūkio kreditavimo principai ir sistemos", o 1939 metų pavasarį - habilitacijos darbą "Centrinių bankų atviros rinkos politika" ir tapo Kauno universiteto politinės ekonomijos ir statistikos katedros privatdocentu.
1940 m. kartu su A. Rimka parengė mokomąją priemonę „Statistika“.

nuotrauka [1980 m.] prie namo (Gedimino g. 31) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1932 m. gyveno ekonomistas akademikas, profesorius Dzidas Budrys“ (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis; 2004 m. lenta pavogta).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka