STANKEVIČIUS ALEKSANDRAS [1905 06 30 Kaune – 1952 04 10 Monrealyje (Kanada)], radijo inžinierius.

1925–1944 m. gyveno Kaune.

1905 m. gimė Kaune. Netrukus su tėvais išvyko gyventi į Prancūziją. Baigęs Paryžiaus universitetą įsigijo radijo inžinieriaus specialybę ir pradėjo dirbti firmoje SFR. Šiai firmai laimėjus konkursą Kaune statyti radijo stotį, 1924 m. atvyko į gimtąjį miestą. Pastačius stotį, liko joje dirbti inžinieriumi. 1926 m. birželio 12 d. 19 val. pradėjo veikti radijo stotis iš Kauno. 1931–1932 m. A. Stankevičius Paryžiuje gilino žinias ir įsigijo radijo stoties telegrafisto diplomą.
1928–1930 m. ir 1933–1934 m. buvo Radijo stoties viršininko padėjėjas, o nuo 1934 12 15 – viršininkas. Jam vadovaujant įrengtos studijos S. Daukanto g. 12 (dabar 28A) ir Laisvės al. 11/13. 1936 m. parengė Kauno radijo stoties technines sąlygas. Gerai mokėdamas prancūziškai, aktyviai dalyvavo ir Lietuvos reikalus gynė tarptautinėse radijo konferencijose.
1940 m. okupantų atleistas iš pareigų Kauno 2-ojoje amatų mokykloje dėstė elektrotechniką, dalyvavo antinaciniame judėjime. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus dirbo toje pačioje SFR firmoje Paryžiuje, o 1951 m. emigravo į Kanadą.

nuotrauka 2002 m. Žaliakalnyje ant namo (Vaižganto g. 21A) atidengta memorialinė lenta „Šiame name 1925–1940 m. gyveno radijo inžinierius, Lietuvos radijo stoties viršininkas Aleksandras Stankevičius. Mirė 1952 m. Monrealyje, Kanadoje“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Girdvainis, Jonas. Kauno radijo stoties kūrėjai // Mokslas ir technika. – 2001, Nr. 6, p. 21.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka