BINGELIS PETRAS [1943 01 03 Mardasave (Varėnos r.) – 2020 12 06 Kaune], dirigentas, Kauno valstybinio choro vadovas, pedagogas, profesorius.

1969–2020 m. gyveno Kaune.

Baigęs Vilniaus konservatoriją, 1969 m. Kaune subūrė valstybinį profesionalų mišrų chorą, buvo jo meno vadovas ir dirigentas. 1970 m. gruodžio 31 d. pradėjo rengti tradicinius naujametinius koncertus. Pirmasis įvyko Įgulos bažnyčioje, tuometinėje Vitražo ir skulptūros galerijoje. Nuo tada jo vadovaujami choristai dainuoja geriausiose Lietuvos ir užsienio šalių salėse su kameriniais ir simfoniniais orkestrais bei garsiausiais pasaulio dirigentais. Balsai lankstūs, gera artikuliacija, atlieka sudėtingus klasikinius ir šiuolaikinių autorių kūrinius.
Kauno valstybinis choras populiarina Lietuvos kompozitorių J. Gruodžio, B. Dvariono, J. Naujalio, A. Kačanausko, S. Šimkaus ir kt. kūrinius, daugelis jų įrašyti plokštelėse. Nuo 1970 m. P. Bingelis – Lietuvos ir pasaulio lietuvių dainų švenčių ir kitų reikšmingų renginių vyr. dirigentas. Kaune subūrė kamerinį orkestrą.
Išleido J. Haidno „Pasaulio sutvėrimo“ bei L. Van Bethoveno IX simfonijos kompaktines plokšteles ir kt.
1974 m. P. Bingeliui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo vardas; 1979 m. jo vadovaujamam chorui – nusipelniusio kolektyvo garbės vardas.
1977 m. maestro įkūrė Kauno kamerinį simfoninį orkestrą ir jam vadovavo. 1979–1981 m. buvo J. Gruodžio aukštesniosios mokyklos vyr. dėstytojas, nuo 1982 m. – Lietuvos meno akademijos docentas, 1987–1988 m. – Kauno muzikinio teatro, nuo 1995 m. – Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, nuo 1996 m. – VDU Muzikos akademijos profesorius.
Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo Kauno m. savivaldybės tarybos narys, Kauno m. simfoninio orkestro įkūrimo iniciatorius, Lietuvos muzikų sąjungos narys, M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkas ir kt. Dirigavo simfoninės ir kamerinės muzikos koncertams.
Apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija (1993), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1995), ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2003). 2004 m. paskelbtas įsimintiniausiu Kauno menininku, jo vardas įrašytas „Sparnuotoje kolonoje“. 2005 m. apdovanotas 1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu. 2013 m. jam įteiktas LR Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk šviesą ir tikėk“ už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. 2018 m. už indėlį į Europos kultūrą įteiktas Šv. Lozoriaus didysis kryžiaus ordinas, 2020 m. už Lietuvos kultūros ir choro meno puoselėjimą – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius.
Urna su velionio palaikais palaidota 2021 07 05 gimtojo Mardasavo kaimo kapinėse.

2008 05 23 Petrui Bingeliui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Bingelis, Petras. – Portr. // Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 1999. – P. 85–86.
2. Įvertino. – Naujienos trumpai // Kauno diena. – 2008, geg. 24, p. 7.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka