IVANAUSKAS TADAS [1882 12 16 Lebiodkoje, Varanavo r., (dab. Baltarusija) – 1970 06 01 Kaune, palaidotas Tabariškių kapinėse (Kauno r.). 1976 m. pastatyto antkapinio paminklo autoriai: archit. Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, skulpt. Stepas Šarovas], gamtininkas, biologas, profesorius, akademikas.

1919–1970 m. gyveno Kaune.

1919 m. liepos 15 d. padedant prof. P. Matulioniui, įsteigė Gamtos tyrimų stotį ir Zoologijos muziejų, kuriam vadovavo iki 1945 m. 1920 m. dalyvavo Aukštųjų kursų atidaryme Kaune. 1922–1940 m. buvo LU (nuo 1930 m. – VDU) profesorius, Zoologijos ir lyginamosios anatomijos katedros vedėjas.
Su žmona Honorata organizavo pirmąją „Nacionalinę paukščių dieną“ bei „Medžių sodinimo šventes“, kurių metu pasodinti Petrašiūnų, Panemunės, Lampėdžių pušynai, apželdinti Nemuno šlaitai. 1921–1939 m. – „Taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugijos“ įkūrėjas ir pirmininkas, 1927–1938 m. redagavo žurnalą „Medžiotojas“.
1929 m. Obelynėje (Kauno r.) įkūrė kailinių žvėrelių fermą, o 1938 m. – Zoologijos sodą Kaune. 1940 m. tapo biologijos mokslų daktaru. Organizavo mokslines ekspedicijas į 12 pasaulio šalių.
1941 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. 1945 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1952–1954 m. T. Ivanauskas buvo LŽŪA Miškininkystės katedros vedėjas, 1954–1965 m. – KMI Bendrosios biologijos katedros vedėjas, 1954–1970 m. tos katedros profesorius.
Parašė 37 knygas ir brošiūras. Svarbiausias jo veikalas – „Lietuvos paukščiai“ (3 kn.), už kurį 1959 m. buvo apdovanotas respublikine premija. Taip pat parašė 2 vadovėlius, 15 mokslinių veikalų, daugiau nei 600 straipsnių periodiniuose leidiniuose: „Kosmos“, „Kultūra“, „Trimitas“, „Mūsų rytojus“, „Mūsų girios“, „Tautos ūkis“ ir kt.
T. Ivanausko vardu pavadinta nauja vabzdžių gentis Ivanauskella. Už Zoologijos muziejaus įkūrimą apdovanotas Gedimino ordinu, įvairiais raštais, medaliais ir kitais apdovanojimais.
1963 m. Lietuvos televizijos užsakymu sukurtas dokumentinis filmas „Iš dainų atskridę paukščiai“ apie Žuvinto rezervato įkūrėją Tadą Ivanauską (rež. Petras Abukevičius). Apie 1930 m. profesoriaus garbei buvo sukurtas medalis. 1977 m. Aloyzas Janušauskas sukūrė jam skirtą bronzinį medalį, 1978 m. J. Grybauskas iš Betygalos išdrožė medinį profesoriaus biustą, kuris saugomas Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje Kaune. 1998 04 25 serijoje „Žymūs žmonės“ jo garbei išleistas 0,5 Lt pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė), o 2002 m. – proginis vokas. T. Ivanauskas pristatytas TV dokumentiniame cikle „Laikinosios sostinės fenomenas“ (scenarijaus autorė Audronė Kosciuškienė, 2016 m.).
Išėjo knygos: Algirdo ir Mindaugo Navasaičių „Obelynė“ (Vilnius, 1980), Petro Zajančkausko „Gamtininkas Tadas Ivanauskas: 1882–1970“ (Vilnius, 2002), „Akademikas Tadas Ivanauskas ir Obelynė“ (Kaunas, 2002) bei fotografijų albumas „Akademikas Tadas Ivanauskas: gyvenimo ir kūrybinės veiklos akimirkos“ (Vilnius, 2007), Mečislovo Žalakevičiaus „Akademiko Tado Ivanausko fenomenas“ knygos: Kn. 1, Gyvenimas ir veikla, Kn. 2, Publikacijos, citavimas, veiklos atspindžiai ir atminties įamžinimas (Kaunas, 2022).

nuotrauka 1970 12 16 Zoologijos muziejui (Laisvės al. 106) suteiktas jo įkūrėjo vardas. 1981 m. čia atidengtas prof. Tado Ivanausko paminklinis biustas iš bronzos ir marmuro (skulpt. Stasys Žirgulis).
1982 12 16 muziejuje atidarytas memorialinis kambarys, parengtas atminimo albumas su 326 nuotraukomis.
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Kaunas/ivanausko_muziejus.htm  [žiūrėta 2010 08 13]

nuotrauka [1973 m.], po profesoriaus mirties, Obelynėje (Obelynės g. 8, Akademija, Kauno r.), įdukros Eleonoros Baltuškevičienės iniciatyva įrengta T. Ivanausko memorialinė sodyba-muziejus, kurioje profesorius gyveno 1920–1970 m.
1997 m. ant namo-muziejaus sienos atidengta medinė atminimo lenta su bareljefu: „Akad. Tadas Ivanauskas (1882 12 16–1970 06 01) / „Visą savo gyvenimą ir darbą pašvenčiau Lietuvai“ (tautodail. Leonas Juozonis).
Prieiga per internetą: http://www.krmuziejus.lt/obelynes-sodyba/  [žiūrėta 2020 08 05]

nuotrauka 1979 m. ant namo (V. Putvinskio g. 33) pritvirtinta pirmoji memorialinė lenta. 1991 m. – atidengta antroji memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1952–1970 m. gyveno akademikas Tadas Ivanauskas“ (skulpt. Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, dail. Gediminas Pempė).

1982 m., minint mokslininko 100-ąsias gimimo metines, už svarbius biologijos bei gamtosaugos mokslo darbus įsteigta vardine T. Ivanausko premija, kurią kas ketveri metai skiria LMA.
Lietuvos ornitologų draugija tai pat įsteigė T. Ivanausko premiją už paukščių tyrimo ir apsaugos darbus.

1991 m. Česlovui Kudabai pasiūlius, buvo įsteigta T. Ivanausko mokinių ir bendraminčių brolija. Ji renkasi kasmet T. Ivanausko gimimo ir mirties dienomis, lankosi Tabariškėse ir Obelynėje, rūpinasi profesoriaus knygų leidimu, siekia išsaugoti T. Ivanausko idėjas.

1992 12 11, minint T. Ivanausko 110-ąsias gimimo metines, LŽŪA Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedroje Miško žvėrių ir paukščių biologijos kabinetui (centr. rūmai Nr. 412) buvo suteiktas profesoriaus vardas.

1992 m. Fredoje jo vardu pavadinta nauja gatvė (Kauno m. valdybos 1992 02 07 potv. Nr. 1347). 1998 m. vienai iš Ringaudų gyvenvietės gatvių suteiktas prof. T. Ivanausko vardas (Kauno r. savivaldybės 1998 08 26 sprend. Nr. 50).

nuotrauka 2001 10 10 šalia Kauno zoologijos sodo (Radvilėnų pl. 21) atidengtas bronzinis biustas su įrašu: „Zoologijos sodo įkūrėjas profesorius akademikas Tadas Ivanauskas“ (skulpt. Algimantas Šlapikas, archit. Algimantas Mikėnas). Pasak skulptoriaus, kūrinys tarsi simbolizuoja duris, pro kurias žmonės patenka į Zoologijos sodą.

2002 12 12, minint 120-ąsias gimimo metines, LŽŪU bibliotekoje (101 kab.) atidaryta akademiko T. Ivanausko asmeninė biblioteka-muziejus.

2009 m. Šilainių vidurinė mokykla (Vėtrungės g. 1) pavadinta Tado Ivanausko vardu.
Prieiga per internetą: http://www.ktim.lt/  [žiūrėta 2011 11 29]

2016 m. Karalienės Mortos mokyklos Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 13B) viena iš klasių pavadinta Tado Ivanausko vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dėl Tado Ivanausko atminties įamžinimo // Tiesa. – 1971, saus. 28, p. 3.
2. Gaidienė, Elena. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus: 1919–1999. – Vilnius, 1999. – 111 p.
3. Jakimavičius, Algimantas. Iškilus Lietuvos gamtininkas, akademikas profesorius Tadas Ivanauskas // Ekologija. – 2003, Nr. 3, p. 40–44.
4. Kučinskaitė, Kristina. Fotografas santaupas paaukojo paminklui. – Iliustr. // Respublika. – 2001, spal. 12, p. 4.
5. Kudaba, Česlovas. Tako tęsinyje // Kauno tiesa. – 1992, saus. 24, p. 4.
6. Prie T. Ivanausko namo – paminklinė lenta. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1997, birž. 4, p. 39.
7. Tadas Ivanauskas. – Portr. // Miškininkystės katedrai – 80 metų. – P. 21–22.
8. Tadas Ivanauskas / 1882–1970. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – P. 130–131.
9. T. Ivanausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 71–72.
10. Šarlauskienė, Lina. Tado Ivanausko asmeninė biblioteka [LŽŪU] // Tarp knygų. – 2003, Nr. 10, p. 16–17.
11. Zajančkauskas, Petras. Gyvas – kol atsimenama // Tėviškės gamta. – 1996, Nr. 9, p. 4.
12. Akademiko prof. Tado Ivanausko veiklos įvertinimas ir atminties ženklai / Zigmas Kalesinskas. – Portr. // Obelynės istorija ir dabartis. – Obelynė [i.e. Raudondvaris], Kauno r.: Kauno rajono muziejus, 2019. – P. 17–19.
13. Andriuškevičius, Arūnas. Paminklas šalia kiosko. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, spal. 11, p. 4.
14. Žulys, Benjaminas. Paminklas prof. Tadui Ivanauskui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, spal. 17, p. 7.
15. Mokslininkui atminti. – Edmundo Katino nuotrauka. – „K.t.“ inf. // Kauno tiesa. – 1991, gruod. 19, p. 3.
16. Karalienės Mortos mokyklos informacija [2021 10 19].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka