ŽIKEVIČIUS ALGIS [1941 02 12 Kaune – 2005 01 07 Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse], pedagogas, Saugaus eismo mokyklos įkūrėjas.

1941–2005 m. visą laiką gyveno Kaune.

Baigęs 17-ąją vidurinę mokyklą (dab. J. Dobkevičiaus) įstojo į Kauno kūno kultūros institutą, kurį baigęs dirbo S. Nėries vidurinėje mokykloje fizinio lavinimo mokytoju. Nuo 1974 m. buvo mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Subūręs saugaus eismo entuziastus įkūrė pirmąjį Lietuvoje jaunųjų eismo inspektorių būrelį, 1980 m. peraugusį į Saugaus eismo mokyklą. Tai buvo vienintelė tokio profilio įstaiga ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, siekusi įtvirtinti saugaus elgesio gatvėje žinias ir suteikti galimybę vaikams pasirinkti popamokinės veiklos kryptį. A. Žikevičiaus pastangomis mokykla tapo pavyzdine. Prie įvairių mokyklų buvo steigiami jos filialai.
25 m. A. Žikevičius vadovavo Saugaus eismo mokyklai, rengė įvairias akcijas ir konkursus. Vasaromis prie ežerų ir upių organizuodavo jaunųjų eismo inspektorių stovyklas. Jo rūpesčiu sukurtos vaizdinės priemonės, videofilmai, įsteigtas ikimokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo ugdymo centras. Siekiant išvengti nelaimių, leistas laikraštėlis „Eismo žinutės“, TV laida „Stop“, įsteigti automodeliavimo būreliai, buvo organizuojami jaunųjų eismo patrulių budėjimai judriose sankryžose ir kt.
Algis Žikevičius išugdė daug pasekėjų. Įkūrė Teatro mylėtojų draugiją prie Kauno dramos teatro. Vienam pirmųjų ugdymo įstaigų vadovų mieste, jam buvo suteikta aukščiausia vadybos kategorija.

nuotrauka 2006 09 07 Kauno saugaus eismo mokykla (Puodžių g. 24, dab. Ašigalio g. 23) pavadinta Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, kurioje įrengta jos įkūrėjui skirta ekspozicija.
Prieiga per internetą: https://www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt/  [žiūrėta 2017 06 26]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Mokykla pervardijama buvusio direktoriaus vardu // Kauno diena. – 2006, liep. 19, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka