ŽEMGULYS JUOZAS [1890 12 17 Rusėnuose (Klaipėdos r.) – 1941 06 26 Panevėžyje, palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse], chirurgas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

1919–1935, 1939–1941 m. gyveno Kaune.

1918 m. Charkovo universitete išlaikė baigiamuosius gydytojo egzaminus ir grįžęs į Lietuvą įsidarbino chirurgu Jurbarke. Nuo 1919 m. dirbo Kauno miesto ligoninės chirurgijos skyriuje; įkūrė Kauno medicinos draugiją. 1920 m. su kitais įsteigė Aukštuosius kursus ir Medicinos skyriuje dėstė chirurgiją. Buvo ilgametis „Fraternitas Lithuanica“ korporacijos, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos valdybos narys. Rašė straipsnius moksliniam žurnalui „Medicina“ ir buvo pirmasis jo redaktorius. 1923 m. perėjo į karo tarnybą ir, suteikus medicinos tarnybos pulkininko laipsnį, paskirtas Karo ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu. Aktyviai dalyvavo Karo sanitarijos draugijos veikloje. 1929 m. išrinktas į Kauno apskrities ligonių kasos valdybą. Buvo išradėjas ir novatorius. 1930 m. sukonstravo aparatą kaklo spondilitui gydyti, tobulesnį už užsienietiškuosius.
1935 m. pasitraukė į atsargą, įsteigė Lietuvos chirurgų draugiją ir buvo jos vicepirmininkas. 1935–1939 m. dirbo Klaipėdoje. 1939 m. grįžęs į Kauno karo ligoninę ėjo chirurgijos skyriaus konsultanto pareigas.
Parašė knygas: „Trumpas karo lauko chirurgijos vadovėlis“ (1932), „Karo sanitarijos tarnyba divizijos skaidinyje“ (1929) ir kt. Redagavo populiariąją „Žmonių gydymas namuose“ (1933), kuriai parašė apie du trečdalius straipsnių.
1940 m. persikėlė į Panevėžį. Ten 1941 m. su kitais gydytojais nukankintas ir paliktas saugumo rūsyje. 1944 m. jo žmona su penkiais vaikais pasitraukė į Vakarus.

nuotrauka 1997 11 11 miesto centre ant namo (K. Donelaičio g. 14) atidengta memorialinė lenta: „Šį namą pasistatė ir jame 1931–1941 m. gyveno ir dirbo žymus Lietuvos chirurgas pulkininkas daktaras Juozas Žemgulys. 1941 m. birželio 26 d. bolševikų nužudytas Panevėžyje“.

1998 m. Žaliakalnyje buv. Kapinių gatvė (sovietmečiu F. Baltušio-Žemaičio g.) pavadinta J. Žemgulio vardu (Kauno m. valdybos 1998 11 17 sprend. Nr. 1106).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Jasaitienė, Mariana. Kankinio atminimui. – Portr. // Kauno diena. – 1997, lapkr. 12, p. 4.
4. Juozas Žemgulys. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 165–166.
5. J. Žemgulio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 181–182.
6. Markauskaitė, Saulutė Genovaitė. Skulptorius Bernardas Bučas. – Kaunas, 2016. – P. 117.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka