VOKIETAITIS JUOZAS [1872 09 30 Bevardžiuose (Marijampolės r.) – 1931 12 15 Berlyne (Vokietija), palaidotas Senosiose miesto kapinėse; 1934 m. mokytojų aukomis pastatytas puošnus antkapinis paminklas (skulpt. Vincas Grybas), nugriautas naikinant kapines; palaikai perkelti į Panemunės kapines], pedagogas, chorvedys, visuomenės veikėjas.

1906–1914 m., 1918–1931 m. gyveno Kaune.

1890 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją paskirtas mokytoju į Lenkiją. 1906 m. atvykęs į Kauną bandė steigti dviklasę mokyklą, tačiau negavo leidimo. 1907–1914 m. vadovavo „Saulės“ draugijos mokytojų kursams: surado patalpas, parengė kursų programą, subūrė pažangius lektorius, sumaniai laviravo tarp rusų administracijos ir arogantiškojo K. Olšausko.
Pasibaigus I pasauliniam karui iš Voronežo grįžo į Kauną. Nuo 1919 m. – Lietuvos švietimo ministerijos pradinio mokslo departamento direktorius bei knygų leidimo komiteto narys. Priklausė Nukentėjusiems nuo karo šelpti, Lietuvių mokslo, „Dainos“ ir kt. draugijoms. Steigė pavyzdines mokyklas, rašė pedagoginio turinio straipsnius, kurie buvo spausdinami „Lietuvos ūkininke“, „Šaltinyje“, „Tėvynės sarge“, „Ryte“, „Švietimo darbe“ ir kt. Išrinktas į Kauno m. tarybą rūpinosi mokytojų kvalifikacija, pedagogų kursus pertvarkė į mokytojų seminariją, kuriai vadovavo iki 1926 m. Dėstė pedagogiką ir psichologiją, matematiką ir geografiją. „Saulės“ kursai, „Dainos“ draugija, J. Vokietaičio asmeninis pavyzdys skatino tautiškumą, budino laisvės ir patriotiškumo idėjas.
1931 m. išrinktas Kauno burmistru; po pusmečio mirė kelionės į Vokietiją metu. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo (1928) ir 2-ojo laipsnio ordinais (1931). 1932 m. skulpt. Vincas Grybas sukūrė J. Vokietaičio paminklo gipsinį projektą.

1931 m. Žaliakalnyje burmistro J. Vokietaičio vardu pavadinta gatvė. 1989 m. brolių Antano ir Juozo Vokietaičių garbei pavadinta gatvė (Kauno m. LDT VK sprend. Nr. 451).

1938 05 08 Šančių pradinei mokyklai buvo suteiktas Juozo Vokietaičio vardas.

nuotrauka 1996 m. Naujamiestyje ant namo (M. Dobužinskio 3) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1926–1931 m. gyveno žymus pedagogas, Kauno burmistras Juozas Vokietaitis“ (Kauno m. mero 1996 09 19 potv. Nr. 622). 2017 m. namas nugriautas.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. A. ir J. Vokietaičių g. – Portr. // Kaunas:gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 178.
2. Kauno kapinės. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 43.
3. Kauno miesto gatvės ir jų pasikeitimai // Kauno miesto planai XIX a.– XX a. I p. – Kauno apskrities archyvas, 2007. – P. 56.
4. KPTA įamžintų žmonių sąrašas.
5. Oniščik, Marija. Kaunas nykstantis ir išnykęs: Vokietaičių namas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, rugpj. 3, priedas „Santaka“, p. 6.
6. Paulavičienė, Rasa. XX amžiaus Lietuvos mokytojai. – Vilnius, 1996. – P. 50.
7. Žingsniai Vokietaičių gatvėje // Kauno tiesa. – 1989, kovo 26, p. 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka