DULSKIS ROMUALDAS [1893 m. Starkuose (Marijampolės r.) – 1956 m. Čikagoje (JAV)], teisininkas, finansininkas.

1920–1943 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) piliečių apsaugos, vėliau – Bendrųjų reikalų departamentų direktoriumi. 1922 m. iš einamų pareigų pasitraukė. 1920–1923 buvo Kauno miesto tarybos narys, jos pirmininkas. 1921 m. buvo renkamas Kauno burmistru, tačiau miesto taryba jo kandidatūros nepatvirtino.
Nuo 1922 m. – Ūkio banko juriskonsultas. 1922–1924 m. ėjo vicedirektoriaus pareigas, buvo vienas iš akcinės bendrovės „Palemonas“ steigėjų. 1924–1927 m. dirbo Žemės banko valdyboje kaip Centralinio ūkininkų banko atstovas. 1927 m. padėjo steigti Ateitininkų sendraugių sąjungą. Bedirbdamas baigė Kauno universitetą ir 1925 m. gavo teisininko diplomą.
1927 m. R. Dulskis priimtas į Lietuvos banką ir paskirtas vadovauti Biržų, vėliau Kybartų vietiniam banko skyriui. 1934–1941 m. dirbo juriskonsultu Lietuvos centriniame banke. 1941–1943 m. vadovavo banko juridinei tarnybai.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV.

nuotrauka 2001 09 21 ant namo Naujamiestyje (Trakų g. 18) atidengta memorialinė lenta: „Šį namą 1937 m. pasistatė teisininkas Romualdas Dulskis (1893–1956). Čia 1938–1940 buvo JAV pasiuntinybė. Pastatą projektavo archit. S. Kudokas“ (Kauno m. mero 2001 09 17 potv. Nr. 364).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Romas Dulskis // Lietuvos bankininkai: Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918–1940 / Vladas Terleckas. – Vilnius, 2001. – P. 183–185.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka