TALLAT-KELPŠA JUOZAS [1889 01 01 Kalnujuose (Raseinių r.) – 1949 02 05 Vilniuje], kompozitorius, dirigentas, nusipelnęs meno veikėjas.

1919–1948 m. gyveno Kaune.

1919 m atsikėlęs į Kauną iš Vilniaus, apsigyveno Maironio namo 2-ojo a. kairiajame fligelyje. Iš pradžių dirbo Švietimo ministerijos Meno departamento Muzikos skyriaus vedėju. Jam pavesta suregistruoti muzikines pajėgas bei sudaryti muzikinio lavinimo programas mokykloms. Metų gale gavo stipendiją ir išvyko tobulintis į Berlyną. 1920 m. gegužę grįžo į Kauną ir buvo paskirtas Meno kūrėjų draugijos Muzikos sekcijos pirmininku. Dirbo visus darbus ir dirigavo 1920 m. gruodžio 31 d. pastatytai Dž. Verdžio operai „Traviata“. Ketverius metus dirigavo visiems Valstybės teatre vykusiems operos spektakliams bei simfoniniams koncertams.
J. Tallat-Kelpša dėstė J. Naujalio muzikos mokykloje, kurį laiką jai vadovavo. 1925 m. atidarė operos klasę, parengusią puikius dainininkus: K. Gutauską, A. Kučingį, J. Mažeiką ir kt. 1927 m. J. Gruodžiui atsisakius, ėmė vadovauti Konservatorijos orkestrui. 1944 m. be dirigento darbo teatre buvo ir Kauno konservatorijos direktorius. Pokario metais vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungai.
Harmonizavo ir kūrė solo ir choro dainas: „Kur lygūs laukai“ (Maironio ž.), „Mano sieloj šiandien šventė“, „Ne margi sakalėliai“ (B. Sruogos ž.). Parašė uvertiūrą ir siuitą mediniams pučiamiesiems instrumentams liaudies dainų temomis ir daugelį kitų kūrinių. Jonas Nabažas ir Eugenija Ragulskienė parengė monografiją „Juozas Tallat-Kelpša: Gyvenimas ir kūryba. Straipsniai ir laiškai. Dokumentai. Amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1983).

nuotrauka 1974 m. miesto centre ant namo (Laisvės al. 69) prikabinta atminimo lenta. 1989 01 08 pritvirtinta nauja memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1942–1949 m. gyveno kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša (skulpt. Stasys Žirgulis).

1989 01 08 Senamiestyje ant namo (Rotušės a. 13) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1919–1924 m. gyveno kompozitorius ir dirigentas Juozas Tallat-Kelpša“ (skulpt. Stasys Žirgulis).

nuotrauka 2012 02 15 Senamiestyje, ant pastato (T. Daugirdo g. 4) atidengta grupinė memorialinė lenta: „Čia gyveno žymūs lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjai Jonas Garalevičius, Paulius Galaunė, Vladas Putvinskis, Juozas Tallat-Kelpša“ (skulpt. Vytautas Narutis; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 11 04 įsak. Nr. A-4136).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Duobaitė-Bumbulienė, Rasa. Lietuvos valstybininkui Stasiui Šilingui atminti. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, vas. 24, p. 4.
2. Juozas Tallat-Kelpša. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 54–56.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Lietuvių muzikos pirmeivių gretose. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, saus. 10, p. 1.
5. Tallat-Kelpša Juozas // Lietuvių kompozitoriai: enciklopedinis žinynas / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 2004. – P. 376–378.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka