RIMKEVIČIUS VYTAUTAS [1922 08 08 Kaune – 1976 10 12 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse] dainininkas (baritonas), nusipelnęs Lietuvos artistas.

1922–1976 m. gyveno Kaune.

1944 m. 22 metų vaikinas iš Aleksoto, nebaigęs dainavimo mokslų, buvo priimtas choristu į Kauno valstybinį muzikinį teatrą. Jau dirbdamas mokėsi J. Gruodžio muzikos mokykloje, kurią baigė 1957 m. Jam buvo patikėti pagrindiniai vaidmenys I. Kalmano operetėse „Marica“, „Silva“, „Bajaderė“; F. Leharo operetėje „Grafas Liuksemburgas“, J. Štrauso – „Šikšnosparnis“ ir kt. Pokario laikotarpiu operetė buvo itin mėgiama ir dainininkui V. Rimkevičiui nebuvo lygių, jis patraukdavo artistiškumu ir vyriškumu. Ypač gerai atliko Janko vaidmenį I. Dunajevskio operetėje „Laisvasis vėjas“, Besmertno iš K. Listovo „Sevastopolio valsas“ ir kt.
Kai 1951 m. teatras pradėjo statyti operas, V. Rimkevičius puikiai atliko savo vaidmenis: Paolo Dž. Verdžio operoje „Simonas Bokanegra“, Bartolo iš Dž. Rosinio „Sevilijos kirpėjuje“, Moraleso Ž. Bize „Karmen“. Beveik per ketvirtį amžiaus sukūrė apie 70 pagrindinių vaidmenų.
Vadovavo ir saviveiklos būreliui gamykloje „Atrama“. Jis dirbo intensyviai, turėjo pasisekimą ir ištikimų gerbėjų, tačiau bohemiškas gyvenimas nualino sveikatą. Ilgai ir sunkiai sirgęs mirė nesulaukęs nė penkiasdešimtmečio. Namas, kuriame gyveno, 1980 m. buvo įtrauktas į vietinės reikšmės kultūros paminklų sąrašą.

nuotrauka 1988 01 12 centre ant namo Kęstučio g. 32/22 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name gyveno: 1938–1949 m. – operos solistas, režisierius, pedagogas Petras Oleka. 1938–1955 m. operos solistas, pedagogas Juozas Bieliūnas. 1950–1976 m. – operetės solistas Vytautas Rimkevičius (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p.). 2004 m. lenta nuplėšta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Klimauskaitė, Daina. Vaikinas iš Aleksoto, tapęs operetės karalium (Vytautą Rimkevičių prisiminus) – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, rugs. 27, priedas „Santaka, p. 21.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – Vilnius, 1993. – D. 1., p. 122, 165.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka