VASILIAUSKAS KAZIMIERAS [1879 03 17 Paberžėliuose (Radviliškio r.) – 1957 11 24 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], Lietuvos nusipelnęs inžinierius mechanikas, profesorius.

1919–1957 m. gyveno Kaune.

Dirbo Susisiekimo ministerijos Plentų ir vandens kelių valdyboje. 1920 m. Aukštuosiuose kursuose organizavo Technikos skyrių, kuriame dėstė mechaniką ir statybinę statiką, buvo mokslinis sekretorius. 1922 m. docentas K. Vasiliauskas LU įkūrė Statybinės statikos katedrą ir Medžiagų bandymo laboratoriją. 1925 m. tapo neordinariniu profesoriumi. 1927 m. buvo išrinktas Technikos fakulteto dekanu, nuo 1930 m. – ordinarinis profesorius, nuo 1931 m. – VDU studentų „Plieno“ vyrijos garbės narys ir globėjas.
1936–1944 m. buvo Statybinės mechanikos katedros vedėjas. Lygiagrečiai Kauno aukštojoje technikos mokykloje skaitė medžiagų atsparumo ir statybinės statikos kursą. Rašė pirmuosius tų disciplinų vadovėlius, straipsnius Kaune leidžiamai „Lietuviškajai enciklopedijai“, kūrė lietuviškus terminus. Išleido darbus „Apskritimo būdas statybos statikoje“ (1929), „Elementarinis medžiagų atsparumo kursas“ (1935), „Medžiagų atsparumo pagrindai“ (1949) ir kt. Už monografiją „Influentės ir fiktyviniai krūviai“ 1939 m. K. Vasiliauskui suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis. 1933 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu. 1941 m. tapo Lietuvos MA tikruoju nariu, 1946 m. – nariu korespondentu. 1947 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio veikėjo garbės vardas.
Nuo 1950 m. K. Vasiliauskas – KPI Statybinės mechanikos katedros vedėjas. Jam vadovaujant Kauno technikos mokslų institute buvo sukurtas kinematorius su programine mechaninio valdymo sistema, pristatytas Valstybinei premijai gauti. Profesorius išugdė daug pramoninės ir civilinės statybos inžinierių, žymių mokslininkų, vadovavo jų darbams.
Juozas Stražnickas išleido monografiją „Kazimieras Vasiliauskas: mokslininkas, pedagogas, inžinierius“ (Kaunas, 1997).

nuotrauka 1987 11 24 ant jo namo Fredoje (K. Grybausko g. 11) iškilmingai atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1923–1957 m. gyveno statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje, akademikas Kazimieras Vasiliauskas“ (Lietuvos TSR kultūros ministro 1987 07 30 įsakymas Nr. 07-20-1222).

nuotrauka 1988 m. KTU prof. K. Vasiliausko vardu pavadinta 1922 m. jo įkurtoji medžiagų atsparumo laboratorija (K. Donelaičio g. 20), papuošta profesoriaus bareljefu (skulpt. Juozas Burneika).

1995 m. Aleksoto mikrorajone, vienai Birutės gatvei suteiktas K. Vasiliausko vardas (Kauno m. mero 1995 04 06 potv. Nr. 233). 2014 10 16 K. Vasiliausko gatvė panaikinta (Kauno m. sav. tarybos 2014 10 16 sprend. Nr. T-520).

nuotrauka 2015 10 22 KTU II rūmuose (Gedimino g. 50), Ekonomikos ir vadybos fakulteto 116 auditorijoje įvyko iškilmingas universiteto muziejaus filialo – Istorinės prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorijos – atidarymas.
Prieiga per internetą: http://muziejus.ktu.lt/naujiena/ktu-muziejus-svencia-veiklos-50-meti  [žiūrėta 2015 10 16],  https://goo.gl/uV5AFN  [žiūrėta 2016 11 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2.Technikos fakulteto šeimininkas / Juozas Stražnickas. Kazimieras Vasiliauskas: mokslininkas, pedagogas, inžinierius. – Kaunas, 1997, 16 įkl. tarp p. 80–81.
3. K. Vasiliausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 168.
4. Žymiam mokslininkui, kilniam žmogui // Statyba ir architektūra. – 1988, Nr. 1, p. 27.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka