TUHAN (TUGAN)-BARANAUSKAS ALEKSANDRAS [1920 10 17 Kaune – 1941 06 23 Kaune; palaidotas Senosiose kapinėse], 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis.

Visą laiką gyveno Kaune.

Mokėsi Aukštesniojoje technikos mokykloje. Priklausė Jūrų skautų organizacijai.
1941 m. birželio 23 d., prasidėjus sukilimui prieš sovietų okupacinę valdžią, jis iškėlė Lietuvos trispalvę Kauno jachtklube ir tuo metu buvo nušautas.
Palaidotas šalia Kauno mečetės buvusiose totorių (musulmonų) kapinėse, kur jo palaikai ilsisi iki šiol.

nuotrauka 2017 09 29, minint 620 metų totorių apsigyvenimo Lietuvoje sukaktį, Senamiestyje, ant namo (Puodžių g. 14) atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1920–1941 m. gyveno 1941-ųjų birželio sukilimo dalyvis Aleksandras Tuhan-Baranauskas, g. 1920 m. Žuvo 1941 m. birželio 23 d. Kauno jachtklube keldamas Lietuvos tautinę vėliavą“ (skulpt. Jonas Jagėla) (KMS administracijos direktoriaus 2017 09 27 įsak. Nr. A-3536). Lenta įrengta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro iniciatyva.
Prieiga per internetą: https://youtu.be/41yZkDYH8zw  [žiūrėta 2017 11 09]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Tautinės bendruomenės Lietuvoje / Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. – Vilnius, 2018. – P. 65.
2. Totoriai šimtmečio laikotarpiu Lietuvoje (1918–2018) / Motiejus Jakubauskas. – Vilnius, 2018. – P. 186–187.
3. Totorių tautinė bendruomenė // Tautinės bendruomenės Lietuvoje. – Vilnius : [Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės], 2018. – P. 64–65.
4. Lietuvos totoriai / [Jonas Ridzvanavičius, Romualdas Makaveckas, Kęstutis Zenonas Šafranavičius, Arvydas Pociūnas, Adas Jakubauskas, Sigitas Šileika, Motiejus Jakubauskas]. – Kaunas, 2020. – P. 177–178.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka