VELANIŠKIS JONAS [1927 03 27 Butėnuose (Panevėžio apskr.) – 1991 11 12 Berlyne; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], energetikas, hidroinžinierius.

1945–1950 m. ir 1956–1991 m. gyveno Kaune.

1945 m. įstojo į VDU Statybos fakulteto Statybos skyrių. 1950 m. baigęs studijas, paskirtas į Rusiją statyti Gorkio HE. 1956 m. grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Kauno HES statybvietėje aikštelės viršininku, 1961 m. paskiriamas vyriausiuoju inžinieriumi. 1960–1973 m. Elektrėnų šiluminės elektrinės statybos valdybos vyr. inžinierius, 1973–1980 m. – Kauno šiluminės elektrinės statybos valdybos viršininkas, tuo pat metu vadovavęs statomų Mažeikių ir Vilniaus šiluminių elektrinių statyboms. 1981 m. paskirtas Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos vyr. inžinieriumi.
1957 m. apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinu, 1960 m. – Lenino ordinu, daugeliu medalių, garbės raštų ir ženklų. 1962 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio statybininko garbės vardas.

nuotrauka 2010 11 04, Kauno hidroelektrinės (T. Masiulio g. 22A) penkiasdešimtmečio proga, ant jos fasado oficialiai atidengta atminimo lenta su bareljefu: „Kauno HE statytojas Jonas Velaniškis (1927–1991)“ (skulpt. Evaldas Pauza), kurios įrengimą inicijavo Energetikos objektų statytojų klubas.

nuotrauka 2015 12 16 ant namo fasado (S. Daukanto g. 14) atidengta atminimo lenta su bareljefu: „Šiame name 1972–1991 m. gyveno žymus Lietuvos energetikas ir hidroinžinierius, elektrinių statytojas Jonas Velaniškis“ (skulpt. Evaldas Pauza, archit. Jonas Lukšė; KMS administracijos direktoriaus 2015 12 08 įsak. Nr. A-3480).
Prieiga per internetą: http://goo.gl/fqSnZT  [2016 01 26]

2021 m. J. Velaniškio vardu pavadinta gatvė Palemone (KMS Tarybos 2021 05 25 sprend. T-191).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminimo lenta J. Velaniškiui : [skelbimas] // Kauno diena. – 2015, gruod. 16, Nr. 291, p. 19.
2. Bilys, Stasys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje. – Vilnius, 2011. – [D. 1], P. 83.
3. Kokio vardo nusipelnė Kauno HES? // Kauno diena. – 2013, rugs. 25, p. 6.
4. AB „Lietuvos energijos gamyba“ Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovo Valento Nevieros informacija.
5. Energetikos objektų statytojų klubo pirmininko Vytauto Gritėno informacija.
6. Lietuvos energetika. – Vilnius, 2019. – T. 7 : Lietuvos energetika 1944–1962 m., p. 198.
7. Kauno HE statytojai saugo prisiminimus / Diana Krapavickaitė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 2021, geg. 29, p. 1, 8–9.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka