JANKAUSKAS KAZYS [1906 11 24 Šiauliuose – 1996 05 01 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse (antkapio autorius – sūnus archit. Aleksandras Jankauskas, bareljefo autorė – skulpt. Jadvyga Klemkienė)], prozininkas, vertėjas, pedagogas, bibliotekininkas, politinis kalinys.

1929–1940 m., 1946–1951 m., 1955–1996 m. gyveno Kaune (taip pat laikotarpis, kai mokėsi Kauno karo mokykloje).

1929 m. baigęs Šiaulių suaugusiųjų gimnaziją, studijavo rusų kalbą ir literatūrą VDU, mokslus tęsė VU. 1943–1944 m. buvo vyriausiasis literatūros almanacho „Varpai“ redaktorius ir sudarytojas. 1946–1951 m. dirbo Valstybinės grožinės literatūros leidykloje verstinės literatūros redakcijos vedėju.
1951 m. suimtas ir už keletą apsakymų nuteistas kalėti Sibiro lageriuose. Grįžęs 1955 m., kurį laiką dirbo lietuvių kalbos žinovu Kauno „Žemprojekto“ institute, 1956–1966 m. – bibliotekininku Kauno 13-oje vidurinėje mokykloje (dab. Šv. Mato gimnazija). Išėjęs į pensiją, atsidėjo vertėjo darbui.
Parašė: romaną „Jaunystė prie traukinio“ (1936) ir „Vieškelyje plytų vežimai“ (1938), apysaką „Juodojo milžino žmonės“ (1939; 1949 m. išleista 2-oji jos redakcija pavadinimu „Beržėnų stoties kūrikas“,), romaną „Žygyje“ (1940), trilogiją „Ne pirmas kartas“ (1988–1993), apsakymų ir apysakų rinkinius – „Dulkini batai“ (1938), „Krito kaštonai“ (1959), „Stogas ir žvaigždėtas dangus“ (1984), „Dvi galaktikos“ (1990), „Šermukšnis prie ežero“ (1995) ir kt.
Skulpt. Jadvyga Klemkienė sukūrė biustą, dail. Vytautas Klemka – kelis portretus.

nuotrauka 2012 12 19 Žaliakalnyje, ant namo (Seinų g. 8–2) atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Šiame name 1964–1996 m. gyveno ir kūrė rašytojas, literatūrinio almanacho „Varpai“ pirmasis redaktorius, vertėjas, politinis kalinys Kazys Jankauskas (1906–1996)“ (skulpt. Stasys Žirgulis; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 11 15 įsak. Nr. A-4269).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminimo lenta Kaziui Jankauskui. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, sausio 10–16 (Nr. 1), p. 16.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka