BIRŽIŠKA MYKOLAS [1882 08 24 Viekšniuose (Mažeikių r.) – 1962 08 24 Los Andžele (JAV)], Nepriklausomybės Akto signataras, profesorius, lietuvių literatūros istorikas.

1922–1940 m. gyveno Kaune.

1922–1939 m. – Lietuvos universiteto profesorius, 1922–1925 m. ir 1937–1939 m. – Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, 1926–1927 m. – rektorius, 1922–1930 m. – „Aušros” berniukų gimnazijos direktorius, nuo 1932 m. – „Lietuviškosios enciklopedijos” viceredaktorius. Parašė ir išleido daug knygų, tarp kurių – „Vilniaus Golgota” (B. Šėmio slapyvardžiu, 1930), „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose” (1938), „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos. Kn. 1-2” (1931–1938) ir kt.
Nuo 1949 m. gyveno JAV.
Sukurta dokumentinė apybraiža „Broliai Biržiškos“ (scen. aut. Juozas Skomskis, rež. Romualdas Jarašauskas, 1990 m.). 1997 m. serijoje „Lietuvos Nepriklausomybės diena” išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Jokūbas Zovė). 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (archit. Stanislovas Kalinka).
Vygintas Bronius Pšibilskis apie jį parengė knygą „Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas: veiklos studija ir atsiminimų publikacija“ (Vilnius, 2005, 2008) bei monografiją „Mykolas Biržiška: patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakai“ (Vilnius, 2009). 2018 m. išleista knyga „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios akto signatarai : Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius (Vilnius).
2018 07 11 M. Biržiškos, jo žmonos Bronislovos Biržiškienės-Šemytės ir brolių palaikai iškilmingai perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse.

1932 09 23 M. Biržiškai suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/garbes-daktarai-ir-profesoriai/  [žiūrėta 2014 08 08]

1990 12 28 Dainavos mikrorajone Biržiškų vardu pavadinta gatvė (Kauno m. mero 1990 12 28 potv. Nr. 897).

1994 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (Muitinės g. 8) įkurta prof. M. Biržiškos vardo auditorija. Ją puošia guašu pieštas M. Biržiškos portretas ir grafikos technika sukurtas jo gimtojo namo paveikslas.
1997 m. dekano doc. dr. A. Šalčiaus iniciatyva įsteigta Mykolo Biržiškos vardinė stipendija.

2001 04 25 VDU (K. Donelaičio g. 52–217) atidaryta Mykolo Biržiškos profesorių skaitykla. 2008 m. ji reorganizuota.

nuotrauka 2007 m. Centre ant namo (Trakų g. 8) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1931–1940 m. gyveno Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, literatūros ir kultūros istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Mykolas Biržiška. Mirė 1962 m. Los Andžele“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsak. Nr. A-2295).

nuotrauka 2013 02 14 KTU II rūmų (K. Donelaičio g. 20) II aukšto fojė atidengta atminimo lenta su užrašu: „1929–1939 m. šiame pastate dirbo 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, švietimo ministras, Lietuvos universiteto rektorius, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Mykolas Biržiška (1882–1962)”.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidaryta profesorių skaitykla. – UVM inf. – Iliustr. // Universitas Vytautas Magni. – 2001, Nr. 4, balandis–gegužė, p. 3.
2. Atminimo lentos signatarams // Vakaro žinios. – 2013, vas. 15, p. 2.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Masalskienė, Janina. Universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams // Darbai ir dienos. – T. 26 (2001), p. 303.
5. Mykolas Biržiška /1882–1962/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 126–127.
6. Pribušauskaitė, Albina. Įamžinamas profesorių Biržiškų atminimas // Kauno diena. – 1997, bal. 28, p. 18.
7. Vasario 16-osios Akto signatarų atminimo lentos // XXI amžius. – 2013, vas. 22, p. 12.
8. Vytauto Didžiojo universitetas: garbės daktarai, 1922–1992. – [Kaunas, 1992], 1 lap. sulankst. į 4 p.: iliustr.
9. Tamulaitis, Gintautas, Vitkus, Aleksandras. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 20–21.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka