GRINKEVIČIŪTĖ DALIA [1927 05 25 Kaune – 1987 12 25 Kaune; palaidota Eigulių kapinėse; 2004 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Jonas Jagėla)], gydytoja, memuaristė.

1927–1941 m. ir 1956–1960 m. gyveno Kaune.

Gimė ir iki 14 m. augo Kaune. Sovietų armijai okupavus Lietuvą, Grinkevičių šeima 1941 06 14 naktį buvo ištremta į Jakutiją, Trofimovsko salą Laptevų jūroje.
1949 m. D. Grinkevičiūtė trumpam pabėgo ir su sergančia mama grįžo Kauną. Čia mirusią mamą palaidojo, o tremtyje rašytus dienoraščius bei kitus rankraščius sudėjo į stiklainį ir užkasė sode. Besirūpindama dokumentais vėl buvo suimta, apkaltinta pabėgimu ir uždaryta į kalėjimą A. Mickevičiaus gatvėje. Čia ją mėgino užverbuoti į saugumo agentus. Nepavykus to pasiekti, buvo nuteista ir 1953 m. vėl ištremta.
1954 m. pradėjo studijuoti mediciną Omske. 1956 m. grįžo į gimtinę ir įstojo į KMI III kursą. 1960 m. gavo aukštąjį medicininį išsilavinimą ir paskyrimą dirbti gydytoja Laukuvoje, kur gyveno nuolat persekiojama sovietinio saugumo. Nesitikėdama rasti užkastųjų dienoraščių, slapta rašė prisiminimus. 1972 m. juos pavyko perduoti akademiko A. Sacharovo žmonai J. Boner, kuri pasirūpino, kad tie rankraščiai būtų išleisti užsienyje lietuvių, rusų, anglų ir ispanų kalbomis.
1988 m. žurnale „Pergalė“ pasirodė D. Grinkevičiūtės memuarai „Lietuviai prie Laptevų jūros“. 1997 m. išleista rinktinė, į kurią pateko visi jos parašyti darbai: atsiminimai, miniatiūros, laiškai. Pataisyta ir naujai išleista „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (Vilnius, 2005). Aktorė R. Staliliūnaitė 75-osioms D. Grinkevičiūtės gimimo metinėms parengė programą „Sofoklis ir lietuviškoji Antigonė“.
2009 m. apdovanota (po mirties) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos „Vilties žvaigždės“ ženklu.
2017 m. išleista Dalios Kotrynos Baliutavičienės parengta knyga „Dalia : Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas : biografinė apybraiža“ (Kaunas).

nuotrauka 1996 06 15 Žaliakalnyje prie namo (Perkūno al. 60), atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1939–1941 m. gyveno gydytoja Dalia Grinkevičiūtė, 1941 metų tremtinė, tautos kančių liudytoja, sukrėtusi Lietuvą memuarais „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (Kauno m. mero 1993 03 29 potv. Nr. 379).

2012 05 28 Lietuvos universitetų moterų sambūrio iniciatyva, Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje (Gimnazijos g. 3), atidaryta buvusios gimnazijos auklėtinės (mokėsi tuometinėje Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje) Dalios Grinkevičiūtės vardo auditorija.

2013 12 05 vienai Kauno gatvei suteiktas D. Grinkevičiūtės vardas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 12 05 sprend. Nr. T-654).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
2. Baliutavičienė, Dalia. Dalia : Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas : biografinė apybraiža. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – P. 124–127.
3. Baliutavičienė, Dalia. Gydytoja, tremtinė, kovotoja: Gydytojos Dalios Grinkevičiūtės 10-ąsias mirties metines minint. – Portr. // Medicina. – T. 33 (1997), Nr. 12, p. 1199–1200.
4. Dalia Grinkevičiūtė. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 53–54.
5. Įamžintas knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės D. Grinkevičiūtės atminimas // Kauno diena. – 1996, birž. 17, p. 3.
6. Kauno miesto savivaldybės nutarimai // Kauno diena. – 2013, gruod. 16, p. 18.
7. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
8. Maironio gimnazijoje – D. Grinkevičiūtės auditorija // XXI amžius. – 2012, birž. 15, p. 6
9. Puodžius, Jonas. Dalios Grinkevičiūtės vardas Kauno gatvei. – Portr. // Tremtinys. – 2012, geg. 25, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka