RIMŠA PETRAS [1881 11 03 Margiuose (dab. Naudžiai, Vilkaviškio r.) – 1961 10 02 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse (antkapinio paminklo skulpt. Danutė Danytė)], skulptorius, grafikas, nusipelnęs Lietuvos meno veikėjas.

Nuo 1920 m. iki mirties su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą. 1923–1924 m. važinėjo į Londoną studijuoti O. Rodeno ir A. Burdelio kūrybą. 1923 m. pradėjo kurti medalius, portretinius bareljefus. Geriausius liedino Šveicarijoje. Daugiausia jų nuliejo 1925–1926 metais. Dalyvavo beveik visose lietuvių dailės parodose. 1928 m. ir 1935–1938 m. keliavo bei rengė parodas JAV.
Kūrė patriotines skulptūras: „Lietuvos mokykla 1864–1904“, „Artojas“, „Skausmas“ ir kt. Iliustravo knygas, rašė straipsnius meno klausimais. Kaune gyvendamas sukūrė medalius „Karas ir taika“, „Juozas Gruodis“, „400 metų lietuviškai knygai“, „Kristijonas Donelaitis“, „Adomas Mickevičius“ ir kt. Savo kūrinius padovanojo M. K. Čiurlionio dailės galerijai.
1939 m. Lietuvos vyriausybė jam paskyrė mėnesinę 500 Lt. pensiją, o 1945 m. suteikė garbingą nusipelniusio meno veikėjo, 1954 m. – liaudies dailininko vardą.
1957 m. skulpt. Vladas Žuklys sukūrė ąžuolinį jo biustą „Skulptorius Petras Rimša“. 2006 02 11 serijoje „Žymūs žmonės“ jo garbei buvo išleistas 1 Lt. vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė). Keliukas į gimtąją sodybą tėviškėje pažymėtas skulpt. V. Juzikėno memorialiniu stulpu su P. Rimšos bareljefu.
Išleistos knygos: Juozo Rimanto sudaryta „Petras Rimša pasakoja“ (Vilnius, 1964) ir Vinco Ruzo – „Petro Rimšos kūrinių kolekcija Edmundo Armoškos rinkiniuose“ (Vilnius, 2005).

nuotrauka 1967 m. Centre ant namo (Karo ligoninės g. 3) buvo pakabinta pirmoji atminimo lenta. 1991 11 22 atidengta antroji memorialinė lenta: „Šiame name 1944–1961 m. gyveno skulptorius Petras Rimša“ (skulpt. Danutė Danytė-Varnauskienė; archit. J. Valentukonis).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Petras Rimša. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 110–112.
3. Petrui Rimšai atminti // Kauno laikas. – 1991, lapkr. 22, p. 1.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka