PALYS VIKTORAS [1907 09 25 Alytuje – 1987 04 19 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse] dailininkas, profesorius.

1929–1987 m. gyveno Kaune, išskyrus 1936–1938 m., kai mokėsi Estijoje.

Nuo 1930 m. studijavo VDU Teisės fakultete. 1931 m. įstojo į Kauno meno mokyklos J. Zikaro vadovaujamą skulptūros studiją, kurią baigė 1936 m. Susidomėjo grafika. Skulptūros studijas tęsė Tartu „Pallas“ aukštojoje mokykloje.
1938 m. grįžęs į Kauną, mokytojavo 1-ojoje amatų mokykloje, daug kūrė, dalyvavo parodose. 1939 m. už skulptūrinę kompoziciją „Auka“ laimėjo Taupomųjų kasų premiją. Tais pačiais metais grįžo į VDU ir 1940 m. baigė Teisės fakultetą, tačiau teisininku niekada nedirbo.
Nuo 1940 m. dėstė dailę Kauno valstybinėje 3-ojoje amatų mokykloje; iki 1941 m. buvo jos direktorius. 1944–1951 m. buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas, 1947 m. tapo docentu, 1948 m. – profesoriumi. 1946–1951 m. dirbo pavaduotoju mokymo reikalams. Taip pat dėstė dailę, anatomiją ir rusų kalbą Kauno kunigų seminarijoje. Jo mokiniai – garsūs dailininkai G. Jokūbonis, K. Kisielius, J. Balčikonis ir kt., kuriuos ne tik mokė, bet ir gelbėjo nuo sovietinės armijos. 1952–1954 m. buvo Kauno „Dailės“ kombinato dailininkas, 1955–1960 m. – direktorius.
1960 m. Kaune įsteigus Lietuvos dailės instituto vakarinį taikomosios dailės skyrių, iki 1982 m. dėstė piešimą, skulptūrą ir plastinę anatomiją. Iliustravo knygas, kūrė skulptūras. Monumentalumu išsiskiria skulptūros „Mirties genijus“ (1937) bei „Auka“ (1939). Gerai pavykę Maironio, M. Riomerio bareljefai, žmonos bei dukters, prof. P. Mažylio, chirurgo A. Stropaus ir kitų portretiniai biustai, kunigų K. Paltaroko, I. Mažonavičiaus, J. Lapės atvaizdai.

2007 m. pažymint 100-ąsias gimimo metines, pagaminta memorialinė lenta: „Šiame name gyveno ir kūrė skulptorius Viktoras Palys, 1907–1987“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 09 24 įsak. A-3193) iki šiol Žaliakalnyje ant namo sienos (Klonio g. 4) nepakabinta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kogelytė-Simanaitienė, Raimonda. Viktoras Palys labiausiai mėgo kurti portretus. – Portr. // Kauno diena. – 1997, spalio 4, p. 20.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Mildažytė-Kulikauskienė, Milda. Darbai dailininko J. Šileikos atminimui // Tėviškės žinios. – 1999, lapkr. 9, p. 6.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka