VENCKŪNAS JURGIS [1891 02 01 – 1970 05 24 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse] gydytojas balneologas, Kauno kurorto įkūrėjas.

1926–1970 m. gyveno Kaune.

Nuo 1922 m Birštono kurorte gydė mineraliniais vandenimis. 1926 m. Žemuosiuose Šančiuose atrado mineralinio vandens versmę. Ją ištyrus paaiškėjo, kad tai sieros mineralinis vanduo, ne prastesnis nei kituose Europos kurortuose. 1927 m. miesto centre šalia Raudonojo Kryžiaus ligoninės ir ambulatorijos J. Venckūnas įsteigė balneoterapinę gydyklą, veikusią ištisus metus. V. Dubeneckio suprojektuotame pastate buvo 6 kambariai su voniomis, pripildytomis iš Šančių autocisterna atvežtu mineraliniu vandeniu, o rūsiuose – vandens šildymo įrenginiai.
Čia buvo gydomi ligoniai, kuriems nustatytos net 56 diagnozės. Kadangi visi norintieji patekti negalėjo, prie Šančių versmės įkurta sezoninė gydykla. 1930 m. J. Venckūnas atidarė dar vieną gydyklą Aukštojoje Panemunėje (Vaidilos g.) su purvo vonių skyriumi. Nesulaukęs finansinės paramos, negalėjo išmokėti paskolų, todėl Kauno kurortą teko likviduoti. Ilgiau išsilaikė tik Panemunės gydykla, kurioje pokariu įsikūrė pionierių stovykla „Trimitas“.
Sukauptus duomenis balneologas aprašė knygelėse: „Birštonas“ (1925), „Vonių paskyrimo pavyzdžiai“, „Mineralinių vandenų gradacija ir Šančių versmės mineralinis vanduo“ (1929). Pokariu gydytojas dirbo KMI Farmakologijos katedroje. Toliau tyrinėjo Šančių mineralinės versmės gydomąsias savybes ir tikėjosi, kad sukauptos žinios pasitarnaus gyventojų sveikatinimui. Jis aktyviai propagavo homeopatinius vaistus, sėkmingai naudojo hipnozę, įkūrė Šančių polikliniką.

nuotrauka 1991 m. pavasarį centre ant namo (Laisvės al. 26) atidengta memorialinė lenta: „Šiame ir kiemo pastate 1927–1932 m. veikė Kauno kurorto įkūrėjo gyd. balneologo Jurgio Venckūno įsteigta Šančių versmės mineralinio vandens gydykla“ (Kauno m. mero 1991 05 03 potv. Nr. 666).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dėl pavadinimų grąžinimo, pakeitimo bei atminimo įamžinimo // Kauno tiesa. – 1991, geg. 10, p. 3.
2. Jurgis Venckūnas. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 161–162.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Šančių pradžių pradžia, raida, suklestėjimas // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 24–26.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka