ŽUKAUSKAS SILVESTRAS [1860 12 31 Dovainiškyje (Pakruojo r.) – 1937 11 26 Davalgonyse (dab. Ramučiai, Kauno r.), palaidotas Senųjų miesto kapinių liuteronų sektoriuje; naikinant kapines kapo neliko], generolas, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas.

1890–1901, 1918–1937 m. gyveno Kaune.

1881 m. karo tarnybą pradėjo rusų kariuomenėje. 1890 m. 109-ąjį Volgos pėstininkų pulką perkėlus į Kauną, tarnavo eiliniu ir gyveno Šančių kareivinėse. 1891 m. pakeltas poručiku. 1894 10 30 Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje susituokė su vietos vokiete Ž. Hasfordaite. 1901 m. suteikus kapitono laipsnį buvo perkeltas į Kijevo karo apygardą.
1915 m. paskirtas Kauno tvirtovės komendanto žinion, dalyvavo kautynėse prie Dubysos, ties Kėdainiais ir Ariogala. Apdovanotas šv. Georgijaus ordino kardu su paauksuota rankena. Po I pasaulinio karo Kijeve susitikęs su lietuvių pabėgėliais, generolas išreiškė norą kurti Lietuvos kariuomenę ir tarnauti, anot jo – „nors ir paprastu kareiviu“.
1918 m. gruodžio mėn. grįžęs į Lietuvą paskirtas Krašto apsaugos ministru. Susirgęs šiltine šių pareigų atsisakė ir gydėsi Lenkijoje. Gen. M. Velykio prikalbintas grįžo į Lietuvą ir 1919 m. paskirtas generalinio štabo viršininku, nuo gegužės 7 d. būdamas vyriausiuoju vadu telkė Lietuvos kariuomenę kovai su bolševikais. Spalio mėn. dalyvavo misijoje, stebėjusioje bermontininkų pasitraukimą. 1920 m. tapęs vyriausiuoju armijos vadu, vizitavo kariuomenės dalis, rūpinosi jos pertvarkymu. 1926 m. paskirtas Vyčio kryžiaus ordino tarybos viršininku; pasižymėjusiems kariams įsteigė ordiną „Už Tėvynę“, kuris nuo 1930 09 01 pavadintas Vyčio kryžiumi.
Apdovanotas visų laipsnių Vyčio kryžiaus ordinais, garbingais užsienio šalių apdovanojimais, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu (1928). JAV lietuvių „Vyčiai“ apdovanojo aukso kardu, kurį jis atidavė Karo muziejui. Už nuopelnus 1927 m. Lietuvos vyriausybė generolui padovanojo dvarą Davalgonyse (dabar Ramučiai). Įrašytas į 2-ąjį ulonų pulką S. Žukauskas iki mirties liko tikrosios karo tarnybos eilėse, turėdamas teisę nešioti uniformą.
Jonas Aničas išleido biografinę apybraižą „Generolas Silvestras Žukauskas“ (Vilnius, 2006).
2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Silvestras Žukauskas“ (rež. Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė).

nuotrauka 1938 11 23 Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje pastatytas paminklinis biustas su užrašu „Silvestras Žukauskas, 1860–1937, atgimusios Lietuvos pirmasis kariuomenės vadas“ (skulpt. Bernardas Bučas). Sovietmečiu paminklas sunaikintas, 1990 02 16 – atstatytas.

1990 m. Dainavos mikrorajone buv. P. Eidukevičiaus gatvė pavadinta jo vardu (Kauno miesto mero 1990 11 23 potv. Nr. 690).

2006 02 02 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Karmėlavos seniūnijos Ramučių gyvenvietės viena iš gatvių pavadinta S. Žukausko vardu.

nuotrauka 2010 m. Ramučiuose S. Žukauskui atminti pastatytas ąžuolinis koplytstulpis (skulpt. Eugenijus Banys) su užrašu: „Pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas 1860–1937“.

nuotrauka 2016 02 15 ant pastato (Gedimino g. 2) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1920–1937 m. gyveno pirmasis vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas, 1919–1924 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas, 1924–1925 m. – užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis“ (skulpt. Balys Gudas; KMS administracijos direktoriaus 2015 12 17 įsak. Nr. A-3635).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dobkevičius, Kazimieras. „Kol gyvas būsiu, mano siela ir širdis bus su kariuomene“ – Portr. // XXI amžius. – 2002, lapkr. 20, p. 7, 16.
2. Generolas Silvestras Žukauskas pagerbtas atminimo lenta Kaune. – Iliustr. // XXI amžius. – 2016, vas. 19, p. 6.
3. Įamžintas generolo atminimas / KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – 2010, gruod. 2, p. 4.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Silvestro Žukausko paminklas. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 58.
6. S. Žukausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 182–183.
7. L. K. Ramovės pirmininko brig. gen. Vitkausko ir šaulių Sąjungos vado plk. Saladžiaus kalbos : atidengiant dviejų tautos vyrų paminklus. – Iliustr. // Trimitas. – 1938, gruod. 1 (Nr. 48), p. 1150–1151.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka