ČAPLIKAS JULIUS [1888 06 01 Ryliškiuose (Alytaus r.) – 1941 07 30 Maskvoje], savanoris, generolas.

1920–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920–1921 m. paskirtas kunigaikščio Vaidoto 8-ojo pėstininkų pulko vadu. 1927–1928 m. – Kauno miesto ir apskrities viršininkas bei Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos pirmininkas. 1931–1932 m. ėjo II Karo apygardos ir Kauno įgulos viršininko pareigas. 1935–1938 m. buvo vidaus reikalų ministras. 1935 02 16 jam suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1936–1940 m. – Lietuvos Seimo narys. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1919), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio, Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio (1933) ordinais, Savanorio medaliu (1928), Nepriklausomybės medaliu (1928).

1996 m. Aleksoto mikrorajono gatvė pavadinta Juliaus Čapliko vardu (Kauno m. mero 1996 01 09 sprend. Nr. 42).

nuotrauka 2018 12 05 VDKM sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Julius Čaplikas. Projekto iniciatorius – LGGRTC, autorius – LGGRTC skulpt. Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archit. Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/BKYMjM  [žiūrėta 2018 12 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Gen. J. Čapliko g. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 39–40.
2. Skučaitė, Virginija. Tarpukario ministrų atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka