SLEŽEVIČIUS MYKOLAS (Šleževičius) [1882 02 21 Drembliuose (Raseinių r.) – 1939 11 11 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], advokatas, politikas, trijų ministrų kabinetų pirmininkas.

1919–1939 m. gyveno Kaune.

1918 12 18 iš Rusijos grįžęs į Vilnių gavo pasiūlymą sudaryti vyriausybę. Gruodžio 26 d. Valstybės Tarybos prezidiumas patvirtino M. Sleževičiaus sudarytą Ministrų kabinetą. Laikinoji koalicinė vyriausybė realiai valdė šalį ir leido įstatymus. Nuo 1919 01 02 ji persikėlė į Kauną, kuris tapo laikinąja sostine. Buvo paskelbta visuotinė mobilizacija, atidaryta Karo mokykla. Partijoms susitarus, 1919 04 04 Valstybės Taryba prezidentu išrinko A. Smetoną, o naujajam Ministrų kabinetui ir Užsienio reikalų ministerijai vadovavo M. Sleževičius. Nuo 1919 m. jis buvo valstiečių liaudininkų partijos pirmininkas. 1920 m. šalį užpuolus Lenkijai, įsteigė Vyriausiąjį Lietuvos gynimo komitetą, kuriam vadovavo.
M. Sleževičius buvo Steigiamojo, I, II ir III seimų atstovas. Vadovavo Socialistų liaudininkų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai, rengė, tobulino ir redagavo įstatymus. Taip pat buvo Konstitucijos rengimo komisijos narys. Įstojo į Šaulių sąjungą ir 1922–1924 m. buvo jos centro valdybos narys. M. Sleževičius reikalavo nemokamai išdalinti žemes savanoriams ir jų šeimoms, demokratizuoti universitetą. Buvo principingas ir sąžiningas, vykdė tolerantišką politiką tautinių mažumų atžvilgiu. Žemės reformos įstatymas buvo priimtas 1922 02 15, o Konstitucija – rugpjūčio 1 d. 1926 m. jo vadovaujamas XIII kabinetas demokratizavo šalį; pasirašė Lietuvos–SSRS nepuolimo sutartį.
Po valstybinio perversmo dirbo advokatu, Kauno miesto savivaldybės, Tarptautinio ir Kredito bankų juriskonsultu. Nuo 1925 m. iki mirties buvo Lietuvos advokatų tarybos narys, o nuo 1938-ųjų – pirmininkas. Šelpė „Žiburėlio“ moksleivių draugiją, „Varpo“, „Žalgirio“ ir kitų jaunimo korporacijų studentus, Ukmergės g. įkūrė ir išlaikė bendrabutį. Aukojo kultūrai, skatino rengti Lietuviškąją enciklopediją. Domėjosi teatru: vertė dramos kūrinius, pats vaidino ir režisavo.
1939 m. su skausmu sutiko žinią, kad Lietuva neteko Klaipėdos ir kad bus įvesta SSRS kariuomenė, pasiligojo ir mirė. 2007 m. pažymint advokato 125-ąsias gimimo metines, Kaune parengtos jam skirtos literatūros parodos, mokslinės konferencijos bei minėjimai. Paupyje (Raseinių r.) jo atminimui pastatytas medinis stogastulpis (skulpt. Zigmas Povilaitis). Lietuvos dailės muziejuje saugomas V. K. Jonyno 1940 m. sukurtas M. Sleževičiaus portretas.
Advokatas Zigmas Toliušis parengė knygelę „Mykolas Sleževičius: biografijos bruožai“ (Kaunas, 1940), buvo išleistas straipsnių rinkinys „Mykolas Sleževičius: atsiminimai“ (Chicago, 1954) bei Juliaus Būtėno ir Mečio Mackevičiaus sudarytas leidinys „Mykolas Sleževičius: advokatas ir politikas“ (Vilnius, 1995), Mindaugo Tamošaičio knyga „Atsisakęs būti Lietuvos diktatoriumi : politikas Mykolas Sleževičius“ (Vilnius, 2020).

2001 m. viena Vytėnų gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. valdybos 2001 10 09 sprend. Nr. 1354; KMS tarybos 2007 03 01 sprend. Nr. T-67).

nuotrauka 2003 09 19 miesto centre ant namo (K. Donelaičio g. 13), atidengta atminimo lenta su bareljefu: „Šiame name 1931–1939 m. gyveno Lietuvos respublikos Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ir teisingumo ministras, Steigiamojo, I, II, III seimų narys, advokatas Mykolas Sleževičius“ (skulpt. Leonas Strioga, archit. Alfredas Jakučiūnas; Kauno m. mero 2003 01 27 potv. Nr. M-56). Čia veikiančiame Maironio muziejaus vaikų literatūros skyriuje 2006 01 25 jo atminimui įrengta memorialinė ekspozicija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Aktualūs Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2007, kovo 29, p. 4.
2. Demokratijos puoselėtoją įamžins ir didmiesčių gatvės : istorinėje Kauno Prezidentūroje baigtas tarpukario Lietuvos politiko, advokato, visuomenės veikėjo Mykolo Sleževičiaus 125-osioms gimimo metinėms skirtų renginių ciklas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2007, lapkr. 29, p. 14.
3. Gustatytė, Violeta. Pavadinimai naujoms gatvėms Vytėnuose // Kauno diena. – 2001, spal. 10, p. 5.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Mykolas Sleževičius, 1882–1939. – Portr. – Kaunas, 2006. – 1 lankstinys [6 lap.]
6. Mykolo Sleževičiaus demokratijos pamokos Lietuvai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, saus. 5, p. 14.
7. Mykolui Sleževičiui 125, 1882–1939 / Antanas Vaičius. – [Kaunas, 2007]. – 1 lankstinys [2 lap.] : iliustr.
8. Vaitkevičiūtė, Eugenija. Kad Lietuvoje visiems būtų gera ir malonu gyventi… – Nuotr. // Naujas rytas. – 2007, rugpj. 25, p. 1, 6.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka