BIZAUSKAS KAZYS [1892 02 15 Paviluostoje (Latvija) – 1941 06 26 prie Byhosavo stoties (netoli Červenės, Baltarusija)], Nepriklausomybės Akto signataras, diplomatas, Lietuvos valstybės veikėjas.

1920–1922, 1931–1940 m. gyveno Kaune.

1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovas, Švietimo ministras. 1931–1932 m. ir 1938–1939 m. įgaliotasis ministras prie Užsienio reikalų ministerijos, 1932–1938 m. Užsienio ministerijos Teisės ir administracijos departamento direktorius. 1935 m. Ateitininkų federacijos vyr. valdybos pirmininkas. 1939–1940 m. ministro pirmininko pavaduotojas.
1925 m. Kaune įsteigė knygų leidimo bendrovę „Žinija“. XXVII knygos mėgėjų draugijos ir Lietuvių-britų draugijos vienas steigėjų.
Bendradarbiavo su spauda, vertė grožinę literatūrą iš lenkų ir kitų kalbų, parašė originalių kūrinių.
1940 07 NKVD suimtas, 1941 m. nužudytas.
1993–1994 m. Čikagoje išleistos dvi knygos dalys „Kazys Bizauskas, 1893–1941“ (Chicago, 1993–1994).
2002 m. iš pašto ženklų serijos „Lietuvos Nepriklausomybės diena“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas. 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (archit. Stanislovas Kalinka).

1993 04 30 prie namo (Vydūno al. 2) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1933–1940 m. gyveno Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazys Bizauskas. Bolševikų sušaudytas 1941 m.“ (skulpt. Stasys Žirgulis; Kauno m. mero 1993 01 12 potv. Nr. 35).

nuotrauka 1996 12 14 Adelės ir Pauliaus Galaunių namuose (Vydūno al. 2) atidarytas jo memorialinis kambarys.
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Kaunas/galauniu_namai.htm  [žiūrėta 2010 08 09]

nuotrauka 2018 12 05 VDKM sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Kazys Bizauskas. Projekto iniciatorius LGGRTC, autorius – LGGRTC skulpt. Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archit. Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/BKYMjM  [žiūrėta 2018 12 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminties archeologija. – Portr. // Kauno diena. – 1993, geg. 1.
2. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
3. Kazys Bizauskas: Lietuvos politikos ir kultūros švyturys. – [Kaunas], 1998. – 14 p.: iliustr.
4. Kazio Bizausko memorialinis kambarys. – Iliustr. // Adelės ir Pauliaus Galaunių namai. – Kaunas, 1996. – P. 18–20.
5. Skromskis, Juozas. Atminimo rožė prie gęstančio veido. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, sausio 28, p. 21.
6. Skučaitė, Virginija. Tarpukario ministrų atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
7. Volodka M. Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Bizausko šimtmetis // Kauno laikas. – 1993, geg. 1, p. 1.
8. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. - Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 22–23.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka