VASAUSKAS STASYS [1907 05 04 Vildūnuose (Pasvalio r.) – 2001 11 09 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], Lietuvos nusipelnęs inžinierius mechanikas, dimisijos kapitonas.

1927–2001 m. gyveno Kaune.

1927 m. iš Panevėžio atvykęs į Kauną, paskatintas buvusio mokytojo J. Zikaro, rengėsi stoti į Kauno meno mokyklą, bet įstojo į LU. 1930 m. dėl lėšų trūkumo nutraukęs mokslą dirbo Hidrometriniame biure. Matavo Nemuno ir Neries debitą ištisus metus ir per potvynius. Atlikus Kaune karo prievolę jam suteiktas leitenanto laipsnis. S. Vasauskas aktyviai dalyvavo Karininkų ramovės korporacijos veikloje. 1935 m. vėl įstojo į VDU Statybos fakultetą, kurį baigė 1939 m., įgydamas inžinieriaus mechaniko specialybę. Buvo Akademinio jaunimo vandens sporto sąjungos vadovas. 1939 m. vykusioje tautinėje olimpiadoje akademinio irklavimo varžybose iškovojo aukso medalį. Organizavo Šiaurės šalių slidinėjimo olimpiadą, vandens žygius, įsimintiną žygį keturviete valtimi iš Kauno į Rygą.
1939–1940 m. buvo Karo technikos valdybos inžinierius. Nuo 1941 m. dėstytojavo KU Statybinės mechanikos katedroje. 1944 m. nepavykus pasitraukti į Vakarus, nuolat jausdamas tremties pavojų, dėstė medžiagų atsparumą ir vadovavo laboratorijai. Skaudžiai išgyveno fakulteto susprogdinimą Aleksote, turėjo iš nieko atkurti Medžiagų atsparumo laboratoriją.
Nuo 1951 m. dėstė KPI, 1952 m. pirmasis iš katedros dėstytojų apgynė daktaro disertaciją, 1957 m. tapo docentu. 1962–1968 m. buvo Medžiagų atsparumo katedros bei naujai įkurtos laboratorijos vedėjas, vadovėlio „Medžiagų atsparumas“ (1959, 1969) bendraautorius. Paskelbė daugiau nei 90 mokslinių straipsnių, padarė 4 išradimus. Išleido „Medžiagų atsparumo laboratorinių darbų žurnalą“ (1954), „Mechaninius medžiagų bandymus“ (1963), su V. Vasausku – „Kontaktinį stiprumą ir kietumą“ (1975) ir kt.
1967 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. 1991 m. išėjęs į pensiją prisiminė jaunystės potraukį skulptūrai. Sukūrė savo mokytojų S. Kolupailos, profesorių L. Kumpiko, K. Vasiliausko ir kitų bareljefus.
Sūnus Vytautas parengė knygeles „Docentui Stasiui Vasauskui 90 metų“ (Kaunas, 1997) ir „Stasiui Vasauskui 100“ (Kaunas, 2007).

nuotrauka 2003 06 12 Žaliakalnyje ant jo namo (J. Mateikos g. 1) atidengta memorialinė lenta „Šiame name 1946–2001 m. gyveno Lietuvos nusipelnęs inžinierius, technikos mokslų daktaras, dimisijos kapitonas Stasys Vasauskas (skulpt. Evaldas Pauza; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2003 03 31 įsak. Nr. A-228).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Prisimintas mokslininkas ir kariškis / Parengė Vilius Misevičius // Mokslas ir technika. – 2003, Nr. 7–8, p. 39.
3. Žiliukas A. Stasys Vasauskas // Mechanika. – 2001, Nr. 6 (32), p. 68.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka