TONKŪNAS JUOZAS [1894 03 30 Stačiūnuose (Pasvalio r.) – 1968 05 06 Vilniuje], agronomas, mokslininkas, Lietuvos švietimo ministras, profesorius.

1919–1924, 1934–1941 m. gyveno Kaune.

Baigęs Maskvos ŽŪA įgijo agronomo išsilavinimą, grįžęs į Lietuvą tapo savanoriu. 1919 m. buvo Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamento dvarų parceliuotojas, nuo 1921 04 07 – komisijos, rengiančios žemės reformos įstatymą, pirmininkas. 1922 m. gegužės 1 d. paskirtas Žemės fondo departamento direktoriumi. 1923 m. LU skaitė žemdirbystės kursą. Nuo 1924 m. buvo Matematikos-gamtos fakulteto Žemdirbystės katedros docentas. Įkūrus ŽŪA, iki 1941 m. dirbo Dotnuvoje.
Nuo 1926 m. – „Jaunosios Lietuvos“ tarybos narys, išrinktas Agronomų sąjungos atstovu Žemės ūkio rūmuose. 1928 m. įkūrė Lietuvos sėklų kontrolės stotį, kuriai pats vadovavo. Sulaukęs 33 metų jau buvo profesorius, kartu ir ŽŪA prorektorius, 1929–1934 m. – rektorius. 1934–1939 m. buvo Lietuvos švietimo ministras. Žaliakalnyje pasistatė namą (Vaižganto g. 30), kuriame 1939 m. įsikūrė Japonijos konsulatas. 1928 m. už nuopelnus apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1941 m. birželio 15 d. ištremtas į Krasnojarsko kraštą, kalėjo Vladimiro ir Novosibirsko lageriuose. 1955 m. grįžęs į tėvynę vėl padarė karjerą: buvo Lietuvos valstybinės selekcijos stoties Agrotechnikos skyriaus vedėjas, nuo 1956 m. – MA narys korespondentas, Žemdirbystės MI pievų ir ganyklų skyriaus vedėjas, vėliau – mokslinis bendradarbis. Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių, parašė darbus: „Žemės dirbimas“ (1929), „Pievų pagerinimas“ (1932), „Žemės ūkio vadovas“ (2 t. 1930, 1934), „Lauko bandymų metodas“ (1957), su L. Kadžiuliu – „Pievos ir ganyklos“ (1966) ir kt.
100-osioms gimimo metinėms Algirdas Motuzas apie jį parengė monografiją „Profesorius Juozas Tonkūnas“ (Vilnius, 1993).

1998 m. viena Dainavos mikrorajono gatvė pavadinta profesoriaus vardu (Kauno m. valdybos 1998 02 10 sprend. Nr. 69).

nuotrauka 1999 10 15 minint 75-ąsias LŽŪA metines, studentų miestelyje Noreikiškėse esančioje Rektorių alėjoje atidengtas paminklinis biustas: „Profesorius Juozas Tonkūnas“ (skulpt. Marijus Petrauskas).
Prieiga per internetą: http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/24494  [žiūrėta 2010 08 18]

nuotrauka 2017 m. miesto centre ant namo (V. Putvinskio g. 12) įrengta grupinė memorialinė lenta: „Šiame name yra gyvenę pirmosios Lietuvos respublikos valstybės ir mokslo veikėjai: prof. Zigmas Žemaitis, Stasys Lozoraitis (vyresnysis), prof. Juozas Tonkūnas, Antanas Tumėnas, Magdalena Avietėnaitė“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juozas Tonkūnas. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 163.
2. Juozas Tonkūnas /1894–1968/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 150–151.
3. Kauno m. gatvių sąrašas.
4. LŽŪA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Motuzas, Algirdas. Gerbiamas rektorių atminimas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2009, lapkr. 7, p. 21.
6. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka