GRINIUS KAZYS [1866 12 17 Selemos Būdoje (Kazlų Rūdos sav. t.) – 1950 06 04 Čikagoje (JAV)], gydytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas.

1920–1943 07 13gyveno Kaune.

1920 m. buvo Lietuvos Steigiamojo ir vėlesnių seimų narys. Aktyviai dalyvavo rengiant Konstituciją. 1920 06 19–1922 02 01 – ministras pirmininkas. 1922–1935 m. vadovavo Kauno savivaldybės Medicinos ir sanitarijos skyriui. Nuo 1923 m. vadovavo „Pieno lašo“, o nuo 1924 m. ir „Kovos su tuberkulioze“ draugijoms.
1926 06 07 Valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų blokui laimėjus rinkimus į Lietuvos seimą, jų lyderis Kazys Grinius išrinktas LR Prezidentu.
Po 1926 12 17 valdžios perversmo buvo priverstas atsistatydinti ir dirbo ankstesnėse Medicinos ir sanitarijos skyriaus vedėjo pareigose iki 1935 m. rugsėjo mėn. 1927 m. buvo išrinktas Valstiečių sąjungos centro valdybos pirmininku. Vokiečių okupacijos metu, už protesto rašto dėl Lietuvos piliečių žydų žudymo įteikimą, vieneriems metams buvo ištremtas į Ąžuolų Būdą. Po tremties vėl dirbo ankstesnėse pareigose.
K. Grinius redagavo leidinius: „Sveikata“, „Lietuvos žinios“, „Kova su džiova“, „Pieno lašas“. Parašė botanikos, medicinos, istorijos veikalų.
1944 07 13 pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. – į JAV. 1994 10 08 urna su jo palaikais parskraidinta į Lietuvą ir palaidota tėviškėje prie paminklo netoli Selemos.
1922 m. buvo išleistas jam skirtas pašto ženklas, 1926 m. Šilutės r. pastatytam tiltui į Rusnę suteiktas K. Griniaus vardas, o 1939 m. – jo garbei sukurtas medalis (skulpt. Antanas Aleksandravičius). Istorinėje LR prezidentūroje Kaune (Vilniaus g. 33) eksponuojami dailininkų Apolinaro Šimkūno (1926), Vlado Didžioko (1927) bei vengrų dailininko Josefo Senyei (1934) nutapyti prezidento portretai. 1993 m. K. Griniui ir jo žmonai K. Griniuvienei įteikti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai. 1994 m. pagamintas K. Griniaus atminimui skirtas medalis (dail. Juozas Kalinauskas). 1996 02 02 serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 0,40 Lt vertės pašto ženklas su Kazio Griniaus portretu (dail. Aušrelė Ratkevičienė), 2016 10 29 tęstinėje serijoje – 0,45 euro vertės proginis pašto ženklas 150-osios prezidento gimimo metinėms (dail. Domantas Vildžiūnas) ir pirmosios dienos vokas. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2016 m. paskelbti Prezidento Kazio Griniaus atminimo metais. Tais pačiais metais prezidentui ir jo žmonai suteikti Pasaulio tautų teisuolių vardai, įvertinant jų nuopelnus gelbėjant žydus nuo Holokausto; sukurtas dokumentinis filmas „Kredo: demokratas“ (autorė ir režisierė Edita Mildažytė). 2017 02 16 pristatytas dokumentinis spektaklis apie prezidentą Kazį Grinių „Alksniškės“ (rež. ir pjesės autorius Gytis Bernardas Padegimas).
Alfonsas Eidintas išleido knygą „Kazys Grinius: ministras-pirmininkas ir prezidentas“ (Vilnius, 1993), Gediminas Ilgūnas parašė monografiją „Kazys Grinius“ (Vilnius, 2000), Mindaugas Tamošaitis – „Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos politiniame gyvenime, 1926–1940 : valstiečiai liaudininkai autoritarizmo laikotarpiu“ (Vilnius, 2014).

1926 12 11 m. 60-ųjų gimimo metinių proga, valstybės ir visuomenės veikėjui K. Griniui VDU Medicinos fakulteto taryba suteikė garbės daktaro laipsnį.

nuotrauka 1926 m. 60-osioms K. Griniaus gimimo metinėms buvo sukurtas biustas (skulpt. Antanas Aleksandravičius), kuris vėliau buvo saugomas Vičiūnuose, 1930 m. įkurtoje Tuberkuliozės sanatorijoje. Dabar jis yra Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje, kuriam biustą perdavė 40 metų sanatorijoje išdirbusi vyr. gydytoja E. Makauskienė.

1931 m. viena Vilijampolės mikrorajono gatvė pavadinta jo vardu (pavadinimas panaikintas Kauno m. DŽDT VK 1946 12 12 nut. Nr. 638). 1991 m. buv. K. Giedrio gatvė Vilijampolėje pavadinta K. Griniaus vardu (Kauno m. mero 1990 11 23 potv. Nr. 690).

1937 06 30 draugija „Kova su džiova“ Vičiūnuose esančią tuberkuliozės sanatoriją pavadino K. Griniaus vardu. Sovietmečiu ji buvo vadinama J. A. Domaševičiaus tuberkuliozės sanatorija.
1991 01 29 sanatorijai grąžintas 1937–1947 m. vardas. Šiuo metu čia yra Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (Kruonio g. 21).

1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) pastatyta Knygnešių sienelė, kurioje įamžinti 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių. 2-ojoje lentoje „Pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai“ greta kitų įrašyta: „Grinius Kazys, gydytojas“. 1950 m. paminklas nugriautas. 1997 06 07 atstatytas (archit. Liucijus Dringelis).

nuotrauka 1991 12 17 minint 125-ąsias gimimo metines, prie namo Žaliakalnyje (Aukštaičių g. 39) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1926–1941 m. gyveno Lietuvos respublikos prezidentas dr. Kazys Grinius (skulpt. Vytautas Narutis; Kauno m. mero 1991 03 11 potv. Nr. 378). 2001 11 27 lenta buvo pavogta, vėliau atrasta ir 2006 m., pažymint 140-ąsias gimimo metines, atstatyta.
Prieiga per internetą: https://ciurlionis.lt/wp-content/uploads/2021/04/MKC_straipsniu_rinkinys.pdf  [žiūrėta 2021 m. gegužės 13 d.]

1995 m. buvo įsteigta metinė prezidento Kazio Griniaus vardinė bakalauro ir magistro stipendija studentams, pasižymėjusiems medicinos mokslų srityje.

nuotrauka 1996 02 16 Istorinės LR prezidentūros kiemelyje Kaune (Vilniaus g. 33), šalia kitų dviejų Nepriklausomos Lietuvos prezidentų, pastatytas paminklas K. Griniui (skulpt. Stasys Žirgulis, archit. Kęstutis Mikšys).

1998 10 08 Kauno 44-ajai vidurinei mokyklai (Šiaurės pr. 97) suteiktas Kazio Griniaus vardas. 1996 m. įsteigtame mokyklos muziejuje garbingo vardo suteikimo proga atidaryta K. Griniui skirta ekspozicija. 2004 m. mokykla reorganizuota į pagrindinę, nuo 2012 09 01 – Kauno Kazio Griniaus progimnazija.
Prieiga per internetą: https://www.kgm.lt/  [žiūrėta 2021 03 03]

2016 m. Karalienės Mortos mokyklos Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 13B) viena iš klasių pavadinta Kazio Griniaus vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Garbaravičienė, Birutė. Vasario 16-oji: praeities dvasios gyvybę turi išsaugoti dabarties darbai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, vas.17, p.1–2.
2. Grąžintas senas pavadinimas // Kauno tiesa. – 1991, vas. 6, p. 1.
3. KAA, f. 219, ap. 1, b. 990, lap. 76.
4. Kazys Grinius. – Iliustr. – Bibliogr.: 6 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 47–50.
5. Kazys Grinius /1866–1950/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 102–103.
6. K. Griniaus g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 66.
7. Kazys Grinius. – Portr. // Šimtas knygnešių: Knygnešių sienelės vardai. – Vilnius, 1998. – P. 15, 51.
8. Lašas, Liudvikas, ... Knyga apie ūgį ir augimo hormoną, nykštukus ir milžinus, sveikatą, sportą ir senėjimą : [praktinė mokslinė-pažintinė mokymo knyga]. – Kaunas, 2016. – P. 111–112.
9. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
10. Marcinkevičienė D. Mokyklai suteiktas Kazio Griniaus vardas // Kauno žinios. – 1998, spal. 16, p. 7.
11. Naudinga įstaiga gavo garbingą vardą: Panemunės džiovininkų sanatorija pavadinta K. Griniaus vardu. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 1937, birž. 30, p. 6.
12. Karalienės Mortos mokyklos informacija [2021 10 19].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka