SVILAS VYTAUTAS [1925 06 27 Panevėžyje –1992 04 10 Hiutenfelde (Vokietija)], rezistencijos dalyvis, mokytojas.

1926–1940 m., 1943 m., 1956 m. (trumpai) gyveno Kaune.

Būdamas penkiolikmečiu jaunuoliu aktyviai dalyvavo pogrindinėje 8-osios vidurinės mokyklos moksleivių grupuotėje, kuri spausdino ir platino antisovietinius atsišaukimus. Buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) leidinio „Į laisvę“ vyriausiasis ekspeditorius. Tėvų namuose Radastų g. turėjo įsirengęs sandėlį-slėptuvę. 1940 m. spalio mėn. grupė buvo išaiškinta ir likviduota, o V. Svilas suimtas. Tuo metu jo mama su seserimi repatrijavo į Vokietiją, todėl valdžiai teko išleisti ir jį.
1943 m. V. Svilas nelegaliai grįžo į Kauną ir tęsė rezistencinę veiklą. 1944 m. namuose buvo atlikta krata, o šeimininkas suimtas. Jam pavyko pabėgti ir pasitraukti į Vokietiją, bet rūpėjo tėvynės likimas. Pasimokęs partizaninės veiklos ir pasitreniravęs specialioje mokykloje, 1944 12 18 parašiutu nusileido Kazlų Rūdos miškuose. Veikė kpt. P. Gužaičio partizanų dalinyje. Legalizavosi, dirbo Jurbarko girininkijoje. 1945 m. prie Eržvilko suimtas, nuteistas 20 metų katorgos ir išsiųstas į anglies kasyklas Vorkutoje.
1956 m. amnestuotas grįžo į Lietuvą. Negavęs leidimo gyventi Kaune, apsigyveno Marijampolėje. Fiktyviai vedė šilutiškę, atsisakė pilietybės ir 1966 12 02 išvyko į Vakarų Vokietiją. Mokytojavo Vasario 16-osios gimnazijoje, aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. 1970 m. trečią kartą atvykęs į tėviškę kaip turistas, imtas persekioti, tardomas, apšmeižtas, bandytas užverbuoti, o nepavykus – ištremtas be teisės sugrįžti ir uždrausta su juo bendrauti.

nuotrauka 1995 10 20 Žaliakalnyje (Radastų g. 27) bendražygio J. Grušio-Žilvinio rūpesčiu buvo atidengta akmeninė stela: „Šiame name gyvenusiems policijos departamento direktoriui Kaziui Svilui, 1892–1941, bolševikų sušaudytam Maskvoje, ir jo sūnui politiniam kaliniui Vytautui, 1925–1992, mirusiam Vokietijoje, atminti. Atminimo ženklas pastatytas Aldonos Svilaitės ir Emos Svilienės lėšomis“ (skulpt. Arūnas Sakalauskas; Kauno m. 1995 03 06 mero potv. Nr. 161). Tą pačia dieną Kryžių kalnelyje (Pramonės pr.) prie VI forto pastatytas tėvui ir sūnui skirtas ąžuolinis stogastulpis (tautodail. Ipolitas Užkurnys).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Grušys, Juozas. Lietuvos patriotai – tėvas ir sūnus. – Portr. // XXI amžius. – 1995, spal. 20, p. 5.
2. Įamžintas pulkininko veikėjo Kazimiero Svilo ir jo sūnaus atminimas // Tėviškės žinios. – 1995, spal. 24, p. 3.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Petraitienė, Irena. Likimas kaip uraganas čia atbloškė abu... – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, spal. 26, p. 29.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka