ELKESAS CHAIMAS CHANONAS [1879 m. Kalvarijoje (Marijampolės apskr.) – 1944 10 17 Landsbergo (Vokietija) koncentracijos stovykloje], gydytojas, medicinos mokslų daktaras, žydų tautos šviesuolis, Kauno žydų geto seniūnų tarybos pirmininkas.

1920–1944 m. gyveno Kaune.

Gavęs visapusišką žydišką išsimokslinimą, baigęs medicinos studijas Karaliaučiaus universitete ir atitarnavęs mediku Rusų armijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1920 m. Ch. Elkesas apsigyveno Kaune. Vadovavo Kauno žydų ligoninės Vidaus ligų skyriui. Kęstučio gatvėje pasistatė namą, kuriame įsirengė privačią kliniką. Čia ir gyveno. Gydė Lietuvos elitą, tačiau neatstumdavo ir neturtingųjų. Buvo aktyvus, plataus humanitarinio ir medicininio išsilavinimo sionistas. Su daktaru Moiše Švabe įkūrė Ivrito gimnaziją.
1941 m. Vilijampolėje buvo įkurtas Kauno getas, kurio vyresniųjų taryba (Judenratas) savo seniūnu išsirinko daktarą Ch. Elkesą. Visą 1941–1944 m. laikotarpį jis stengėsi išgelbėti kuo daugiau žydų. Vardan kitų atsisakė pasiūlymų gelbėti savo gyvybę ir 1944 m. buvo išvežtas į koncentracijos stovyklą Vokietijoje.
1948 m. Landsbergo žydų kapinėse dukros pastangomis jam pastatytas paminklinis antkapis. Apie pasiaukojamą Ch. Elkeso veiklą Avraham Tory aprašė knygoje „Kauno getas: diena po dienos“ (Vilnius, 2000).

nuotrauka 1994 07 13 pažymint Kauno žydų geto sunaikinimo sukaktį, ant dr. Elkeso statyto namo (Kęstučio g. 8) atidengta memorialinė lenta lietuvių ir hebrajų kalbomis: „Šiame name 1930–1941 m. gyveno medicinos mokslų daktaras Chonelis Elkesas, Kauno žydų geto tarybos pirmininkas. Žuvo 1944 m. Dachau koncentracijos stovykloje“ (Kauno m. mero 1994 06 24 potv. Nr. 451).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atviras laiškas Kauno m. merui V. Katkevičiui: [kreipimasis dėl dr. Ch Elkeso vardo suteikimo jo pasatytai klinikai] // Lietuvos aidas. – 1996, saus. 18, p. 5.
2. Chaimas Chanonas Elkesas. – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 41.
3. Jokūbaitis, Stasys. Tarsi išblaškyti vieno lizdo paukščiai // Kauno diena. – 1994, liep. 14, p. 1.
4. Vaičiulis, Juras. Žydų kančiai atminti // Tėviškės žinios. – 1994, liep. 16, p. 1.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka