KUPČINSKAS JUOZAS [1906 03 25 Parausiuose (Vilkaviškio r.) – 1971 01 26 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1975 m. pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Dalia Palukaitienė, archit. Alfredas Paulauskas)], gydytojas-terapeutas, medicinos mokslų daktaras.

1924–1941 m., 1944–1971 m. gyveno Kaune.

1924 m. įstojo į LU Gamtos, matematikos ir biologijos skyrių. 1928 m. perėjo į trečiąjį Medicinos fakulteto kursą. 1933 m. gavo medicinos gydytojo diplomą ir beveik 5 m. dirbo Vidaus ligų katedros jaunesniuoju asistentu. 1934 m. buvo priimtas į Kauno medicinos draugiją. 1934–1935 m. tobulinosi Paryžiuje. 1937 05 11 apgynė pirmąją Lietuvoje disertaciją iš vidaus ligų. 1938 m. buvo išrinktas Vyresniuoju asistentu. 1940 m. jam suteikiamas mokslinis docento vardas, o nuo 1941 m. sausio tapo Kauno universiteto Vidaus ligų katedros profesoriumi. 1941 m. pašalintas iš pareigų įsidarbino Vilniaus tuberkuliozės sanatorijoje.
1944 m. jis buvo Vidaus ligų katedros vedėjas ir KU prorektorius, o 1946–1950 m. – rektorius. Pertvarkius universitetą, 1951–1953 m. buvo pirmasis KMI direktorius ir Vidaus ligų katedros vedėjas, o nuo 1954 m. iki mirties – Fakultetinės terapijos katedros vedėjas. Jo iniciatyva 1948 m. atkuriama Kauno miesto terapeutų mokslinė draugija, kuriai jis vadovavo visą gyvenimą. Jam vadovaujant apgintos 34 kandidatinės ir 8 daktarinės disertacijos. J. Kupčinskas sukūrė reumatologų mokyklą, tuberkuliozės diagnostikos bei efektyvius reumato gydymo būdus, nagrinėjo ir suklasifikavo alergijos reiškinius. Už tai buvo apdovanotas respublikine premija.
Paskelbė 88 darbus, skirtus reumatologijai, 30 – alergologijai, 20 – širdies ir kraujagyslių patologijai, 32 – virškinamojo trakto ligoms. Vienas ir su bendraautoriais parašė 17 monografijų ir vadovėlių: „Reumato etiologijos ir patogenezės klausimu“ (1937), „Apkrečiamos ligos“ (1941), „Plaučių tuberkuliozė“ (1948), „Širdies ir kraujagyslių susirgimai“ (1960), „Medikamentinė alergija“ (1968, su B. Vasiliausku), „Vidaus ligos“ (1967, 1973, su kitais). Dalis jo darbų publikuoti įvairiomis užsienio kalbomis. Su bendradarbiais yra dviejų atradimų autorius.
J. Kupčinskas apdovanotas keliais ordinais ir medaliais. 1966 m. jam paskirta respublikinė premija, suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas. Jo darbus tęsia sūnus Limas. Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje saugomas Vlado Karatajaus tapytas nusipelniusio gydytojo portretas. Išleistas straipsnių rinkinys „Juozas Kupčinskas“ (Vilnius, 1983).

nuotrauka 1976 m. Kauno centre ant namo (M. Dobužinskio g. 5/34) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1957–1971 metais gyveno LTSR nusipelnęs mokslo veikėjas, prof., medicinos mokslų daktaras Juozas Kupčinskas“ (Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nut. Nr. 259).

nuotrauka 1986 m. KMU klinikų centriniuose rūmuose (Eivenių g. 2) II a., prie įėjimo į Nefrologijos ir reumatologijos kliniką, atidengtas bareljefas su įrašu: „Šioje klinikoje 1944–1971 m. dirbo Lietuvos TSR nusipelnęs mokslo veikėjas, profesorius, med. mokslų daktaras Juozas Kupčinskas“ (skulpt. Dalia Palukaitienė).

2007 03 08 naujai pastatytos šiuolaikinės KMU bibliotekos ir sveikatos mokslų informacijos centro III aukšte esanti skaitykla pavadinta prof. J. Kupčinsko vardu. Ant sienos prikabinta lenta: Prof. Dr. Juozas Kupčinskas (1906 03 25–1971 01 26) mokslininkas, pedagogas, gydytojas. 1947–1951 Kauno valstybinio VDU rektorius, 1951–1953 KMU direktorius. Lietuvos reumatologijos mokyklos kūrėjas, Valstybinės mokslo premijos laureatas (1966).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juozas Kupčinskas. – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 79–81.
2. Kauno medicinos universiteto biblioteka ir sveikatos mokslų informacijos centras. – [Kaunas, 2007]. – 1 lankstinys [6 p.]: iliustr.
3. KMU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka