GUDYNAS PRANAS [1900 01 12 Mauručiuose (Prienų r.) – 1929 Kaune; palaidotas Veiveriuose], aviacijos kapitonas, premjero prof. A. Voldemaro adjutantas.

1920–1929 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920 09 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 m. ją baigė turėdamas leitenanto laipsnį ir gavo paskyrimą į 8-ąjį pėst. pulką.
1924 m. perkeltas į Autobatalioną, o 1925 12 22 – į Kariuomenės teismą valstybinio gynėjo sekretoriaus padėjėju. Nuo 1924 m. mokėsi VDU Teisių fakultete. 1926 m. pakeltas į vyr. leitenantus. Tų pačių metų rugsėjo mėn. perkeltas į karo aviaciją oro žvalgu.
1927 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių ir buvo paskirtas 4-osios oro eskadrilės lakūnu. Aktyvus 1926 m. valdžios perversmo dalyvis. 1927 m. pradžioje tapo tuometinio Lietuvos Respublikos premjero ir laikinai einančio užsienio reikalų ministro pareigas, prof. Augustino Voldemaro adjutantu. 1929 05 06 žuvo Kaune prie Valstybės teatro durų savo kūnu užstojęs ministrą pirmininką per pasikėsinimą jį nužudyti.
1928 m. P. Gudynas buvo apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu bei Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1929 05 08 (po mirties) apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus, o 1931 m. buvo apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu.

nuotrauka [1929 m.] jo žūties vietoje prie Valstybės teatro durų (dabar Kauno valstybinis muzikinis teatras), grindinyje buvo įmūryta atminimo plokštė su įrašu: „Šioje vietoje 1929.V.6 žuvo kapitonas Pranas Gudynas, lydėdamas ministerį pirmininką“. Sovietmečiu plokštė dingo.
2011 05 06 miesto sode, prie Muzikinio teatro, atidengta nauja atminimo plokštė: „Šioje vietoje 1929 m. gegužės 6 d. žuvo adjutantas kapitonas Pranas Gudynas saugodamas ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą“ (autorius Balys Gudas; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 03 09 įsak. Nr. A-967).

1934 m. jo vardu pavadinta gatvė (1934 06 07 Kauno miesto tarybos nut. Nr. 726). Prieš Antrąjį pasaulinį karą viena centrinių gatvių Kaišiadoryse (dabar Gedimino g.) vadinosi jo vardu. 1991 m. viena iš Aleksoto mikrorajono gatvių pavadinta P. Gudyno vardu (Kauno m. valdybos 1991 10 22 potv. Nr. 255-v).

1937 m. pastatyti šaulių namai Veiveriuose (Prienų r.) buvo pavadinti Prano Gudyno vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Balčiūnas, Jonas. Prano Gudyno gatvė // Kauno diena. – 1991, gruod. 11, p. 4.
2. Deksnys, Gintautas. Lietuvos karo aviacijos lakūnui kpt. Pranui Gudynui atminti. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2011, Nr. 10 (geg. 23–birž. 6), p. 19.
3. Gudyno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 69.
4. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
5. Kaminskas, Raimundas. Prof. A. Voldemaro likimo keliais. – Vilnius, 2012. – P. 71–72.
6. Skučaitė, Virginija. Pasikėsinimas į Premjerą arba kapitono žūtis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, geg. 6, p. 10.
7. Šiumbrevičiūtė, Jūratė. P. Gudyno šaulių namai. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2006, rugpj. 26, p. 4.
8. Veiveriai: 250 metų sukakčiai paminėti. – Alytus, 1994. – 27 p.: iliustr.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka