KUZMICKIS ZIGMAS [1898 03 10 Rembove (Lenkija) – 1976 07 30 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, literatūros tyrinėtojas.

1919–1937 m., 1941–1976 m. gyveno Kaune.

1919 11 20 baigė buhalterijos ir kooperacijos kursus prie Švietimo ministerijos. 1920–1921 m. Lietuvos kariuomenėje dirbdamas raštininku-vertėju, lankė J. Jablonskio lietuvių kalbos kursus ir apsisprendė tapti lietuvių kalbos mokytoju. 1922–1926 m. studijuodamas LU Humanitarinių mokslų fakultete, 1924–1933 m. „Aušros“ gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą, psichologiją bei logiką. 1933–1937 m. buvo Švietimo ministerijos inspektorius, dėstytojavo keliuose Lietuvos pedagoginiuose institutuose. 1941–1943 m. buvo VIII (dabar „Saulės“) gimnazijos direktorius. 1943 m. pervestas dirbti į IX (dabar Jėzuitų) gimnaziją. 1946–1950 m. – KU, o 1951–1971 m. KPI dėstė lietuvių ir rusų kalbas, lietuvių literatūros istoriją; organizavo lituanistų kursus, juose skaitė lietuvių literatūros mokymo metodikos kursą.
1926 m. redagavo dienraščio „Lietuva“ priedą „Iliustruotoji Lietuva“, 1927 m. almanachą „Gubos“. Išleido vadovėlius: „Lietuvių kalbos sintaksė (1930), „Lietuvių literatūra“, 5 d. (1931–1934), „Lietuvių skaitymai vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms (1932), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1933), „Mokyklos skaitymai“ (1937). Periodiniuose leidiniuose publikavo straipsnius lietuvių literatūros istorijos, kalbos, pedagogikos ir kt. klausimais. Parašė lietuvių kalbos rašybos vadovėlį (su J. Talmantu ir A. Kalniumi, 1938), straipsnių apie J. Jablonskį, P. Vaičaitį ir kt. Išvertė V. Bielinskio raštus. Yra parašęs vaizdelių, humoreskų, pasakėčių. 1966 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją.
1933 02 16 buvo apdovanotas Gedimino ordino 4-ojo laipsnio garbės ženklu.
Teresė Bukauskienė ir Ramutis Karmalavičius serijoje „Mokslo žmonės“ išleido knygelę „Zigmas Kuzmickis“ (Kaunas, 1991). Buvo išleista Z. Kuzmickio knyga „Tikėjęs gimtuoju žodžiu: Iš kūrybinio palikimo“ (Kaunas, 1991), Paulės Mikelinskaitės parengta „Z. Kuzmickis: bibliografija, 1921–1997: 100-osioms gimimo metinėms“ (Kaunas, 1998) bei jam skirtas lankstinukas.

nuotrauka 1990 07 30 miesto centre prie namo (V. Putvinskio g. 41) buvo atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name nuo 1972 m. gyveno ir 1976 m. mirė pedagogas, literatūrologas Zigmas Kuzmickis“ (skulpt. Vladas Žuklys).

1993 m. Žemuosiuose Šančiuose buvusiai Garažo gatvei suteiktas jo vardas (Kauno m. mero 1993 03 30 potv. Nr. 381).

nuotrauka 1995 05 26 išeivių Linartų padovanotame name Žaliakalnyje (Raseinių g. 26) atidaryta Zigmo Kuzmickio vardo biblioteka-muziejus (Kauno m. tarybos kultūros ir švietimo nuolatinės komisijos 1992 03 09 sprend. Nr. 11).
Pirmajame pastato aukšte įsikūrė Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos filialas, o antrajame – literatūrologo memorialinis muziejus. Jame kabo Alfonso Janulio sukurtas J. Kuzmickio bareljefas.
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/08/17/atmi_02.html  [žiūrėta 2010 08 16]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Z. Kuzmickio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 95–96.
3. Litvinavičius, Vilius. Jauniausias muziejus Kaune? – Iliustr. // XXI amžius. – 1996, saus. 19, p. 3, 4.
4. Litvinavičius, Vilius. Iki paskutinio atodūsio gyvenęs lietuvių kalba. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2005, geg. 26, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka