BIELIONIS JONAS [1909 06 05 Seirijuose – 1957 09 11 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 1969 m. pastatytas antkapinis paminklas (archit. Eugenijus Čigriejus)], kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, vargonininkas.

1930–1939 m. ir 1944–1957 m. gyveno Kaune.

1930–1935 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje ir konservatorijoje. 1946–1957 m. Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėstė choro dirigavimą ir teorines disciplinas, 1947–1948 m. direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams. 1947–1952 m. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Kaune redaktorius.
J. Bielionis dirigavo Kauno miesto dainų šventėse, vadovavo Kauno saviveikliniams chorams. Surinko apie 3000 liaudies dainų ir dalį jų harmonizavo, sukūrė 80 dainų chorams, romansų, sonatą fortepijonui, styginių kvartetą.

nuotrauka 1988 m. (pirma lenta 1972 m.) prie namo (Kurpių g. 7A, buv. V. Kuzmos g. 56A) atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1944–1957 m. gyveno kompozitorius, pedagogas Jonas Bielionis“ (Kauno m. LDT VK 1970 12 23 sprend. Nr. 648). 2003 m. lenta dingo.
2011 11 11 atidengta nauja memorialinė lenta: „Šiame name 1944–1957 m. gyveno kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas Jonas Bielionis“ (Kauno m. savivaldybės tarybos 2011 06 28 įsak. Nr. A-2343).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jonas Bielionis. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 9.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka