PUODŽIUKYNAS ANTANAS [1898 02 05 Gulioniškėje (Marijampolės r.) – 1986 10 10 Kaune], fizikas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, profesorius.

1918–1922, 1928–1940 m., 1945–1986 m. gyveno Kaune.

1918 m. buvo priimtas į Kauno „Saulės“ gimnazijos 4-ąją klasę, o 1921 m. – į Aukštųjų kursų humanitarinį skyrių. 1922 m. įstojo į LU humanitarinį fakultetą. Tais pačiais metais pradėjo studijas Vokietijoje, o nuo 1923 m. mokėsi Vienoje. 1927 m. fizikos studijas baigė daktaro laipsniu. 1928 m. buvo pakviestas dėstyti teorinę fiziką LU matematikos ir gamtos fakultete. 1936 m. apgynė habilitacinį darbą. Nuo 1937 m. buvo VDU privatdocentas, o nuo 1940 m. – docentas.
1940–1945 m. dirbo Vilniaus universitete. 1942 m. tapo profesoriumi. 1945 m. A. Puodžiukynas buvo perkeltas į KVU fizikos katedrą docento pareigoms. 1948–1950 m. antraeilėse pareigose dirbo ir LŽŪA. 1950–1963 m. dėstė KPI. 1951 m. buvo pakviestas organizuoti KMI fizikos katedrą ir jai vadovavo iki 1965 m. Vėliau buvo KPI fizikos katedros profesorius-konsultantas. Pats pasigamino didelio vakuumo aparatūrą. 1947 m. mirus žmonai, vienas užaugino keturis vaikus.
Rašė straipsnius žurnalams „Kosmos“, „Židinys“, „Naujoji romuva“, „Fizikos praktikos darbai“. Paskelbė mokslinių straipsnių apie metalų elektrinį laidumą, kosminius spindulius, atominės energijos panaudojimą. Su K. Baršausku parašė fizikos vadovėlį vidurinės mokyklos 7 kl. (1958), „Energijos šaltiniai“ (1956), „Atominiai reaktoriai ir atominės elektrinės“ (1960) ir kt. Buvo aktyvus Fizikų draugijos ir Lietuvos fizikos terminologijos tarybos bei „Fizikos terminų žodyno“ (1979) redakcinės komisijos narys. Jo publikuotų ir nepublikuotų darbų sąrašas apima apie 110 pozicijų.
KMA leidykla išleido jo dukros Irenos Marchertienės sudarytą knygelę „Antanas Puodžiukynas: gyvenimas ir veikla“ (Kaunas, 1995).

nuotrauka 1998 02 05 pažymint 100-ąsias gimimo metines Žaliakalnyje ant namo (Margio g. 4), kuriame jis gyveno 23 metus, buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1963–1986 m. gyveno vienas iš XX a. fizikos pradininkų Lietuvoje profesorius Antanas Puodžiukynas (1898–1986)“ (Kauno m. mero 1998 01 27 potv. Nr. 11).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Bastienė, Laima; Skučas, Jonas. Profesorius Antanas Puodžiukynas – nepriklausomos Lietuvos inteligentas. – Portr. // Ave vita. – 1998, vas. 4, p. 1.
2. Konferencija, skirta prof. A. Puodžiukyno šimtmečiui. – Iliustr. // Fizikų žinios. – 1998, Nr. 14, p. 17.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka