DIDŽIOKAS VLADAS [1889 09 01 Vilniuje – 1942 10 07 Kaune, palaidotas Kruonio kapinėse], tapytojas, grafikas, scenografas.

1919–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1911–1915 m. studijavo Sankt Peterburgo A. Štiglico techninio piešimo mokykloje. 1919 m. grįžo į Kauną, dirbo Prekybos ir pramonės ministerijoje braižytoju, vėliau – Valstybės teatro dailininku-dekoratoriumi. 1922–1940 m. Kauno meno mokykloje dėstė piešimą ir dekoratyvinę tapybą. Nutapė lyrinių ir epinių peizažų („Kaunas žiemą“, 1931; „Sieliai Neryje“, 1936), natiurmortų, portretų. Valstybės teatre sukūrė dekoracijas operoms: Dž. Verdžio „Rigoletas“ (1921), Š. Guno „Faustas“ (1921), R. Leonkavalio „Pajacai“ (1922), Ž. Bize „Karmen“ (1924) ir kt.
Nuo 1936 m. vasarodavo, o vėliau ir gyveno savo sodyboje Dovainonyse (Kaišiadorių r.).
2009 m. išleista Jono Laurinavičiaus knygelė „Dailininkai Barbora ir Vladas Didžiokai Dovainonyse“ (Kaišiadorys).

nuotrauka 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip - pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto 2-ajame aukšte esančios salės sieną.

[1977] m. Dovainonių kaimo sodyboje (Kaišiadorių r.), kurioje gyveno dailininkas, atidengta memorialinė lenta. Apie 1986 m. lenta dingo.

nuotrauka 1988 12 09 prie namo (A. Mackevičiaus g. 43) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1933 m. gyveno dailininkas Vladas Didžiokas (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p.). Dėl namo rekonstrukcijos lenta nuimta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Laurinavičius, Jonas. Užmirštoji sodyba // Literatūra ir menas. – 1987, gruod. 5, p. 16.
4. Vladas Didžiokas. – Portr. // Kaišiadorių krašto žmonės: 100 biografijų / Jonas Laurinavičius. – Kaunas, 2002. – P. 51–52.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka