KRIAUČIŪNAS JONAS [1864 06 18 Liepalotėliuose (Bundzuose, Šakių r.) – 1941 02 05 Kaune], spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos savimonės ir patriotizmo žadintojas.

[1916]–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Iki spaudos draudimo panaikinimo redagavo pagrindinius lietuviškosios periodikos leidinius. Dirbdamas Kybartuose 1896 m. už lietuvišką veiklą buvo suimtas ir metus kalintas Kauno kalėjime. Pirmojo pasaulinio karo metais iš Tilžės atvyko į Kauną ir dirbo leidinio „Dabartis“ redakcijoje.
Nepriklausomos Lietuvos politiniame gyvenime aktyviai nedalyvavo. Neilgai dirbo Naumiesčio notaru, o išėjęs į užtarnautą poilsį, gyveno vienišas Kaune, Aušros take ir K. Donelaičio gatvėje. Gavo visuomenės veikėjo pensiją, vertėsi prekyba. Dalyvavo Kauno konferencijoje, nusiuntusioje Popiežiui memorandumą apie Lietuvos padėtį.
Savo prisiminimus spausdino periodiniuose leidiniuose: „Lietuva“, „Rytas“, „Lietuvos aidas“, „Naujoji Romuva“, „Mokslo dienos“, „Kovos keliai“. Išleido knygelę „Mano praeities vaizdeliai“ (1936).
Mirė Raudonojo Kryžiaus ligoninėje dėl skrandžio ligos, palaidotas Ilguvos bažnyčios šventoriuje. Ten jo atminimui pastatyta Ipolito Užkurnio medinė skulptūra.

nuotrauka 2001 05 19 miesto centre ant namo (K. Donelaičio g. 51) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1939–1941 m. gyveno Lietuvos visuomenės veikėjas „Varpo“, „Šviesos“, „Ūkininko“ redaktorius Jonas Kriaučiūnas, 1864–1941“ (archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 2001 04 27 potv. Nr. 185 ).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:
1. Dobkevičius, Kazimieras. Pagerbtas žymus spaudos veikėjas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, birž. 6, p. 7.
2. Kudirkaičių spiečius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, birž. 1, p. 15.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Šiaurienė, Angelė. Kas išsaugojo Lietuvą ir lietuvybę. – Iliustr. // Tremtinys. – 2001, birž. 7, p. 13.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka